Archiwum 2009

Kolędnicy z Woli Mieleckiej pomogą rówieśnikom z krajów misyjnych

Kolędnicy misyjni, którzy  odwiedzili mieszkańców Woli Mieleckiej, wspierają budowę kolejnych studni głębinowych oraz powstanie ośrodków katechetycznych. Celem kolędy misyjnej było niesienie radości z narodzenia Jezusa, oraz Jego błogosławieństwa do wszystkich mieszkańców, którzy kolędników przyjęli, przy okazji zbierano ofiary dla dzieci z krajów misyjnych.

Kolęda 2009/2010

Po Świętach Bożego Narodzenia rozpocznie się w naszej parafii wizyta duszpasterska, zwaną popularnie „kolędą”. Odwiedziny kapłana mają charakter typowo religijny. Jest to okazja do rozmowy na temat życia religijnego, spraw duszpasterskich, czy też podzielenia się z duszpasterzem troskami i radościami codzienności. Kapłan przychodzi, aby modlić się z rodziną i udzielić błogosławieństwa. Spotkanie to powinno zgromadzić możliwie całą rodzinę. Na wizytę duszpasterską należy przygotować stół przykryty obrusem, krzyż, świece, kropidło i wodę święconą. W czasie pobytu księdza niech będą wyłączone: telewizor, radio, komputer. Dzieci i młodzież przygotowują zeszyty do katechezy.

Dzwon im. bł. ks. Romana Sitko - kapłana męczennika

Dzwon jest sercem każdej świątyni, ogłasza najważniejsze wydarzenia, oraz zwołuje wiernych na Msze św. i nabożeństwa.
08 listopada 2009 roku. Ks. Prałat Stanisław Jurek, Ks. Prałat Józef Mróz dokonali okadzenia i poświęcenia dzwonnicy, oraz dzwonu nadając mu imię Bł. ks. Romana Sitko.

Przygotowania do budowy świątyni

Drodzy parafianie – cieszę się , że mogę się znów zwrócić do was poprzez internet i w ten sposób poinformować o działalności naszej nowej parafii oraz przygotowaniach do budowy świątyni.