s.Mazur Marta - Seweriana - Zgromadzenie Sióstr św. Józefa
Urodziła się 28 marca 1965 roku, była szóstym dzieckiem z ośmiorga rodzeństwa. Już w szkole podstawowej miała zamiar wstąpić do zakonu. Po ukończeniu szkoły podstawowej poszła do szkoły zawodowej w zawodzie krawcowa, ale po pierwszym roku napisała podanie o przyjęcie do Tarnowa do nowicjatu. W 1982 roku została przyjęta do Tarnowa ,gdzie ukończyła szkołę zawodową.

Następnie w Kluczborku przeżyła obuczyny [czyli nałożenie habitu (sutanny), ma miejsce na początku trzeciego roku formacji. Samo otrzymanie stroju wiąże się z dojrzałością zakonnicy (kleryka), zarówno duchową, moralną jak i intelektualną.] Pracowała w Zakładzie Sióstr Józefitek w kuchni, w sierocińcach, przedszkolach, domach dziecka we Wrocławiu ,Krośnie, Tuchowie, Tarnowie, Toruniu .

Służby wieczyste ( wieczystą profesję zakonną) przyjęła 2 sierpnia 2003 roku we Wrocławiu.