Zespół Szkół im. Józefa Maksymiliana Ossolińskiego Wola Mielecka

adres: Wola Mielecka 406,
39-300  Mielec

NIP: 817-18-12-499
REGON: 833 44 95 94
tel/fax:  17 583  0430
e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.zswolam.pl
Dyrekcja:

dyrektor: mgr MAŁGORZATA JASTRZĄB
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel./fax 17 583 0430

wicedyrektor:  mgr Magdalena POLAK

Baza szkoły
Zespół Szkół, w skład którego wchodzi sześcioletnia szkoła podstawowa oraz trzyletnie gimnazjum powołano z dniem 1 września 1999 r. Do obwodu gimnazjum oprócz Woli Mieleckiej należą miejscowości: Goleszów, Książnice, Podleszany, Rydzów i Rzędzianowice. W roku szkolnym 2008/2009 r. w Zespole Szkół w Woli Mieleckiej uczy się 434 uczniów w 7 oddziałach szkoły podstawowej i w 12 oddziałach gimnazjum.

Szkoła mieści się w dwóch budynkach. Do nauczania jest 17 sal lekcyjnych i dwie małe do zajęć językowych. Brak jest sali do plastyki i techniki. Szkoła posiada kuchnię z jadalnia, gdzie przyrządza się dziennie ok. 150 dwudaniowych obiadów. Biblioteka szkolna zawiera też księgozbiór biblioteki publicznej i jest prowadzona przez 1 nauczyciela. Do wychowania fizycznego przeznaczona jest sala gimnastyczna o pow. 288 m2 i zastępcza sala gimnastyczna o pow. 40 m2. Szkoła dysponuje zespołem boisk sportowych i zielonym placem zabaw o powierzchni ok. 2 ha. Obiekty szkolne są monitorowane przez 12 kamer.

Tradycje szkoły
Od chwili nadania szkole imienia Józefa Maksymiliana Ossolińskiego w szkole wprowadzono nową obrzędowość szkolną wzbogacającą system wychowania:
• w czerwcu na pamiątkę nadania szkole imienia organizuje się święto szkoły i festyn ludowy pod nazwą Ossoliniada. Podczas Ossoliniad uczniowie prezentują swoje umiejętności artystyczne i dydaktyczne a dyrektor szkoły wręcza nagrody dla wyróżniających się nauczycieli i uczniów oraz dla rodziców i sponsorów medal „Zasłużony dla szkoły”
• w pierwszy dzień wiosny, co roku jest organizowana Józefiada na okoliczność imienin patrona szkoły. W tym dniu odbywają się konkursy wiedzy o patronie, zawody sportowe, wystawy, prezentacje hobbystyczne, przeglądy uzdolnień
• przed Ossoliniadą młodzież przygotowuje referaty na sesję popularno – naukową poświęconą patronowi,
• utrzymywany jest stały kontakt i współpraca z Wydawnictwem Ossolineum we Wrocławiu,
• uczniowie klas pierwszych gimnazjum co roku we wrześniu zdobywają wiedzę o patronie szkoły i zapoznają się z galerią szkolną, gdzie jest portret J.M.Ossolińskiego, herb rodowy, znak Ossolineum, akt założenia fundacji i akt nadania szkole imienia,

Do chlubnych tradycji szkoły należą spotkania społeczności lokalnej, uczniów, nauczycieli i pracowników samorządowych gminy. Spotkania te są organizowane jesienią w ramach forum cyklicznie od 1997 roku. IX Forum Społeczności Szkolnej poświęcone było "Strategii edukacji na lata 2007-2012", natomiast tematem przewodnim XI forum było hasło „Szanse i zagrożenia rozwoju naszej szkoły”. Więcej o spotkaniach rodziców, nauczycieli, samorządu wiejskiego i uczniów na forum społeczności szkolnej można przeczytać na www.wolamielecka.pl

Rozwój szkoły
Kadra pedagogiczna podjęła trud przemian w szkole w wielu dziedzinach jeszcze przed wprowadzeniem reform oświaty. Od I września 1999 wprowadzono obowiązkowo język angielski dla klas I-III szkoły podstawowej, a od 2000 roku funkcjonuje w gimnazjum nauczanie drugiego języka zachodnio-europejskiego - języka francuskiego. Edukację ekonomiczną w szkole wspomaga Uczniowska Spółka Akcyjna, która funkcjonuje w oparciu o działalność handlową sklepiku. Od 1997 roku szkoła realizuje program komputeryzacji.
W 1999 r. program komputeryzacji wsparło MEN przekazując pracownię internetową dla gimnazjum. W 2002 roku w wyniku działalności gospodarczej szkoły i wsparcia rodziców pozyskano 12 komputerów i urządzono pracownię komputerową dla szkoły podstawowej. W tym też roku wprowadzono tytułem innowacji zajęcia obowiązkowe dla klas: 0 i l-lll pod nazwą „Wspomaganie dydaktyki komputerem". W latach 2003-2006 komputeryzacja szkoły uzyskała standardy europejskie. Zakupiono 37 komputerów używanych z Unii Europejskiej i urządzono 2 pracownie multimedialne z 37 stanowiskami z monitorami LCD dla uczniów. W 2005 roku MEN przyznało nam drugą pracownię-11 komputerów tym razem na platformie Macintosh. W latach 2006-2007 MEN był sponsorem następnej pracowni Macintosh i pracowni PC do biblioteki z 4 komputerami.
Aktualnie dla dydaktyki przeznaczonych jest 65 komputerów w 4 pracowniach i 5 dla administracji szkolnej i nauczycieli. W 5 salach dydaktycznych są zainstalowane zestawy multimedialne z laptopem i projektorem a w jednej nauczyciele korzystają z tablicy interaktywnej. Wszystkie komputery są podłączone do internetu wg technologii DSL o szybkości 4000 kb/sek. Każda sala dydaktyczna posiada łącze internetowe.

Szkoła była inicjatorem powstania Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Przedwisłocze. Przy szkole działa też stowarzyszenie sportowe UKS START. W 2007 roku oba stowarzyszenia w ramach 4 projektów pozyskały fundusze na ok. 450 godzin zajęć pozalekcyjnych w tym na naukę pływania. Stowarzyszenie PRZEWISŁOCZE objęło też finansowy patronat nad rehabilitacją ruchową ucznia niepełnosprawnego. W nauczaniu specjalizujemy się w stosowaniu metod aktywnych. Nauczyciele z pasją wprowadzają nowe metody nauczania jako innowacje. Opracowano nową metodę nauczania pod nazwą „lekcje partnerskie" oraz nauczanie matematyki i geografii w języku angielskim.

Placówka staje się usamorządowiona. Tradycją stały się spotkania nauczycieli, rodziców i samorządu wiejskiego w ramach corocznego forum dyskusyjnego na temat strategii rozwoju szkoły.

Osiągnięcia 2007/2008 w województwie
• średni wynik sprawdzianu 29,3 pkt jest wyższy niż w powiecie, województwie i w kraju,
• średni wynik egzaminu gimnazjalnego 64,20 jest najwyższy w historii egzaminów w szkole i też wyższy niż w powiecie,
województwie i w kraju,
• uczennice gimnazjum Anna i Natalia Olszewska zostały laureatkami konkursu historycznego w roku 2008,
• uczennica gimnazjum Anna Olszewska została finalistą konkursu matematycznego w roku 2008,
• uczennica gimnazjum Barbara Bernat została finalistką konkursu j. angielskiego w 2008 roku,
• uczennica gimnazjum Anna Olszewska została laureatką konkursu historycznego w 2007 roku,
• uczennica gimnazjum Natalia Olszewska została finalistką konkursu historycznego w 2007 roku
• uczennica gimnazjum Sylwia Rzegocka została finalistką konkursu matematycznego w 2007 roku

Wypoczynek dzieci i młodzieży
Od 2000 roku GP Stołbus organizuje wypoczynek nad morzem dla ponad 200 dzieci rocznie w Błotach Karwieńskich i Jastani. W latach 2000-2007 zorganizowano wypoczynek letni dla ponad 1500 Wychowawcami są nauczyciele nie tylko miejscowej szkoły ale szkół współpracujących w organizacji wypoczynku, a więc z: Rzędzianowic, Złotnik, Rydzowa, Trzciany i Wadowic Górnych.
Biblioteka  [strona internetowa biblioteki]

Oferujemy między innymi:

* lektury obowiązkowe,
* nowości rynkowe,
* klasykę literatury polskiej i obcej, także dziecięcą,
* poezję, literaturę popularno-naukową ze wszystkich dziedzin wiedzy,
* najnowsze słowniki, encyklopedie oraz literaturę na temat Unii Europejskiej,
* literaturę psychologiczną i pedagogiczną,
* broszury metodyczne dla nauczycieli różnych przedmiotów,
* literaturę medyczną i kulinarną,
* czasopisma,
* materiały dotyczące patrona szkoły,
* przykłady testów gimnazjalnych i podstawowych,
* zbiory multimedialne,
* zestawy podręczników.

W bibliotece prężnie działa Koło Przyjaciół Biblioteki, w którym z zapałem pracują uczniowie klas III - VI i gimnazjum, w sekcjach:

* udostępniania;
* porządkowej;
* teatralnej;
* napraw i konserwacji zbiorów;
* łącznicy klasowi.

Członkowie Kółka Przyjaciół Biblioteki spędzają czas w bibliotece nie tylko w trakcie przerw, ale chętnie pracują po lekcjach. Często pełnią jednocześnie funkcję łączników klasowych. Najlepsi, sumienni i najbardziej kreatywni członkowie nagradzani są upominkami książkowymi.

Od 1 wrzesnia 1999 roku szkoła stała się Zespołem Szkół, w skład którego wchodzi sześcioletnia szkoła podstawowa oraz trzyletnie gimnazjum. Do obwodu gimnazjum oprócz Woli Mieleckiej należą miejscowości :Goleszów, Książnice, Podleszany, Rydzówi Rzędzianowice.

18 czerwca 2000 r Zespół Szkół w Woli Mieleckiej otrzymał imię Józefa Maksymiliana Ossolińskiego.

Zespół Szkół w Woli Mieleckiej . pdf - (514 kB) - Zeszyty nauczycielskie - Nr1/2004

toplista podkarpacka

 Galeria zdjęć

View the embedded image gallery online at:
http://www.wolamielecka.pl/szkola#sigFreeIdeb6b1e29aa

 

https://www.facebook.com/wolamielecka/