Poświęcenie Kaplicy pw. Opatrzności Bożej i Tabernakulum w Woli Mieleckiej

W Woli Mieleckiej rodzi się parafia pw. Opatrzności Bożej. 16 września 2006 r. ks. Zbigniew Smołkowicz wraz z parafianami rozpoczął budowę kaplicy w Woli Mieleckiej, która jest realizacją pierwszej części inwestycji, jaką jest docelowo oddanie wiernym budynku kościoła i utworzenie nowej parafii w Woli Mieleckiej.


Podczas sesji Rady Gminy Mielec w dniu 28 sierpnia 2008 roku radni przegłosowali zmianę planu zagospodarowania przestrzennego i uwzględnili w nim powstanie obiektu sakralnego w Woli Mieleckiej, kościół powstanie w pobliżu obecnej kaplicy.

31 sierpnia 2008 roku Ks. Biskup Wiktor Skworc poświęcił Tabernakulum i mury kaplicy, oraz erygował Kaplicę pw. Opatrzności Bożej.