Młodzieżowa Grupa Apostolska w Woli Mieleckiej

Droga do domu przyjaciela nigdy nie jest zbyt długa ...

Spotkania Grupy Apostolskiej w Woli Mieleckiej trwają już od lutego 2006r. Odbywają się one co piątek, bezpośrednio po mszy świętej o godzinie 18 w kaplicy w Woli Mieleckiej. Opiekunem grupy jest jeden z katechetów uczących w Zespole Szkół w Woli Mieleckiej, ks. Rafał Budzik.

Na początku uczestniczyło około 7 osób , teraz około dwudziestu osób.  Chrystusa wśród nas, oraz wniesienia i intronizacji ikony Chrystusa. Następnie omawiany jest temat przygotowany uprzednio przez księdza lub któregoś z animatorów grupy. W czasie trwania naszego spotkania jest wesoło, lecz są również chwile powagi. Często organizowane są zabawy i konkursy, śpiewamy piosenki religijne i dzielimy się doświadczeniami.

Grupa Apostolska także pielgrzymuje. Odbyły się wycieczki do Jamnej i Ciężkowic oraz pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej, Stadnik i Szczepanowa. Spotkania grupy kończą się około 20:30, apelem jasnogórskim i błogosławieństwem. Uważamy, że powstanie Grupy Apostolskiej było dobrym pomysłem i mamy nadzieje, że będzie ona trwała dalej. Młodzież bardzo korzysta z tych spotkań i oby tak dalej było.