Dekalog Internauty

Dekalog internauty, napisany przez "rodzinę internautów" (małżeństwo z dwojgiem dzieci: Urszulę, Marka, Dominikę i Piotra Augustynów) oraz ks. Klocha, powstał na kanwie trzech dokumentów Stolicy Apostolskiej z 2002 r., w których został ukazany stosunek Kościoła do internetu: orędzia Jana Pawła II "Internet - nowe forum głoszenia Ewangelii" oraz dwóch obszernych i bardzo praktycznych opracowań Papieskiej Rady ds.Mediów "Kościół a internet" i "Etyka w internecie". "Rozróżniają one dobre i złe strony internetu, zachęcają do tego, żeby korzystać z plusów, a plewy odsiać" - stwierdził ks. Kloch. Podobnie jednak jest "z każdym narzędziem - można go użyć dobrze, a można go użyć źle. Nożem można kroić chleb, nożem można zabić" -zauważył rzecznik polskiego episkopatu.

1. Nie traktuj komputera jak bożka.
2. Miej świadomość, po co przed nim zasiadasz.
3. Pamiętaj, że za drzwiami internetu nie wszystko jest dobre.
4. Czuwaj nad tym, co robi twoje dziecko; poszerzaj swoją wiedzę.
5. Nie zabijaj czasu i talentów przed komputerem.
6. Nie lekceważ zagrożeń płynących z sieci.
7. Nie - piractwu i hackerom.
8.Stosuj zasadę ograniczonego zaufania w kontaktach internetowych.
9.Nie zaniedbuj czynienia dobra za pośrednictwem sieci.
10. Nie zastępuj przyjaciół komputerem.

Jego zdaniem, "przed telewizorem można przesiadywać godzinami, a można włączyć go tylko na te programy, które są najbardziej wartościowe". Podobnie jest z internetem. "Można go używać do kontaktu z ludźmi, którzy potrzebują pomocy, którzy czekają na nasz list, możemy znaleźć kapitalne informacje encyklopedyczne, publicystyczne, ciekawostki, materiały do zadań domowych dla uczniów. Możemy też znaleźć śmieci, ale po co zajmować się śmieciami?" - przekonuje rzecznik KEP.

Za pośrednictwem KAI zwrócił się z gorącym apelem do użytkowników internetu, zwłaszcza do dzieci i młodzieży: "Pamiętajcie, że nie wszystko za drzwiami internetu jest dobre, a uczcie się korzystać z tego co w nim najlepsze. I tak wam nie starczy czasu, żeby zobaczyć wszystko to, co jest tam bardzo dobre!".

W każdej dziedzinie naszego życia, istnieją pewne zasady, dzięki którym, toczy się życie. Także w Internecie, są zasady które powinny być "wyznawane" przez każdego internaute.

10 przykazań użytkownika komputera

1.Nie używaj komputera, po to, aby szkodzić innym.
2.Nie zakłócaj pracy na komputerach innym.
3.Nie przeglądaj bez pozwolenia cudzych danych.
4.Nie używaj komputera, jako narzędzia do kradzieży.
5.Nie używaj komputera, do różnych nieetycznych sztuczek.
6.Nie używaj i nie kopiuj cudzych programów, za które nie zapłaciłeś
7.Nie publikuj bez wiedzy autora, tekstów których autorem jest ktoś inny.
8.Nie przywłaszczaj sobie wysiłku intelektualnego innych.
9.Pomysl o społecznych konsekwencjach tego co robisz (pisząc programy, teksty i publikując je)
10.Używaj komputera z zachowaniem rozsądku.

10 przykazań komunikacji elektronicznej

1. Staraj się wysyłać przesyłki krótkie i na temat.
2. Postaraj się skupić na jednym temacie - w jednej przesyłce.
3. Bądź rozważny i kulturalny, mówiąc o innym.
4. Cytuj, używając źródła.
5. Przestrzegaj "drogi służbowej" w korespondencji z administratorami sieci/usług.
6. W stopce przesyłki pocztowej załączaj swoje dane (signature). Powinny one zawierać: imię, nazwisko, adres E-mail.
7. Bądź staranny i ostrożny przekazując forwarding na adresy grupowe i listy dystrybucyjne.
8. Za szczególnie niegrzeczne uważa się rozpowszechnianie prywatnej poczty przez "mailing lists" lub Usenet bez zezwolenia autora.
9. Żartując, pamiętaj ze niektóre twoje żarty mogą kogoś urazić/obrazić.
10. Kiedy cytujesz inne osoby, postaraj się wyciąć z cytatu to, co nei dotyczy poruszanego problemu.