Archiwum 2009

Parafia pw Bożej Opatrzności pod koniec 2009 roku

Dla nas, ludzi wierzących był to przede wszystkim rok łaski, rok Bożej Opatrzności i licznych darów, jakie otrzymaliśmy od Boga. Dziękujemy za dar nowej parafii p.w. Bożej Opatrzności oraz klękamy z miłością i podziwem przed cudem rodzącego się życia. W naszej nowej parafii ochrzczono w tym roku 37 dzieci – 23 dziewczynki i 14 chłopców, którzy przez sakrament chrztu stały się dziećmi Boga.