Kronika budowy kościoła i Parafii p.w. Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej

Kronika budowy kościoła, kaplicy i Parafii p.w. Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej
ZOBACZ
2023
-> zdjęcia z Parafii pw. Bożej Opatrzności w 2023 roku <<<
-> zdjęcia z przebudowy kaplicy parafialnej <<<
* marzec - fundacja nowych dzwonków, gongu, figury Pana Jezusa Zmartwychwstałego, dużej monstrancji oraz nowych obrusów ołtarzowych
* lipiec - przebudowa kaplicy
* wrzesień - prace przy elewacji przyziemia i głównych schodów do kościoła
- wykonanie chodnika od drogi do placu przy kościele
- zakup płyt granitowych na wszystkie pozostałe schody wokół świątyni

ZOBACZ
2022
-> zdjęcia z budowy świątyni 2021 roku <<<
* marzec - fundacja nowych dzwonków, gongu, figury Pana Jezusa Zmartwychwstałego, dużej monstrancji oraz nowych obrusów ołtarzowych
* maj - montaż nowej chrzcielnicy
* 22 VI 2022 - odbiór budowlany nowej świątyni przez Nadzór budowlany i pozwolenie na użytkowanie
* 26 VI 2022 - festyn parafialny
* czerwiec - sierpień - zakup i położenie płyt na tarasach przy świątyni
* 3 IX 2022 - montaż nagłośnienie II część
* wrzesień - wykonanie mebli ołtarzowych, nowego tabernakulum, kropielnic, krzyża ołtarzowego pulpitu na Ewangeliarz, wiecznej lampki
* 8 X 2022 - Dedykacja / konsekracja /  nowej świątyni

ZOBACZ
2021
-> zdjęcia z budowy świątyni 2021 roku <<<
* styczeń - wykonanie nagłośnienia kościoła cz.
* marzec - wykonanie i montaż kopuły sufitowej ; zakup i montaż oświetlenia prezbiterium i "Oka Opatrzności"
* sierpień - malowanie wnętrza świątyni
* 8 IX 2021- montaż krzyża na głównej ścianie prezbiterium
* listopad - grudzień - montaż ołtarza głównego , ambonki i ołtarza przy tabernakulum

ZOBACZ
2020
-> zdjęcia z budowy świątyni 2020 roku <<<
* styczeń - renowacja mebli do zakrystii
* luty - marzec betonowanie przypór na tarasy wokół kła
* kwiecień montaż stacji drogi krzyżowej
* maj  kładzenie płytek na korytarzu , schodach i w łazience na zapleczu kościoła
* 14 VI 2020  przesunięta w czasie z racji pandemii I Komunia święta dzieci z klasy III
* wrzesień  betonowanie tarasów przy kościele
* listopad grudzień - zakup i montaż marmurowej posadzki w prezbiterium
* 23 XII 2020  montaż głównych drzwi 

ZOBACZ
2019
-> zdjęcia z budowy świątyni 2019 roku <<<
* styczeń , luty , marzec - prace wewnątrz kościoła przy obróbce ścian cegła klinkierową
* marzec - montaż tuneli grzewczych
* kwiecień - wykonanie instalacji elektrycznych
* maj - wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego w prezbiterium i na zapleczu kościoła, montaż rurażu centralnego odkurzacza
* czerwiec - wykonanie przyłącza gazu
* sierpień - wykonanie posadzki kościoła
* październik - listopad - montaż i podłączenie pieca z nadmuchem na kościół.

-> zdjęcia z budowy świątyni 2018 roku <<<
* 14 I 2018 zakończenie prac tynkarskich sufitów kościoła
* luty 2018 ocieplenie strychu kościoła
* luty – marzec 2018 prace montażowe instalacji elektrycznych w świątyni
* marzec 2018 zakup 37 000 sztuk cegły klinkierowej na wykonanie wystroju wnętrza kościoła
* 17 IV 2018 rozpoczęcie prac przy klinkierze
* 19 V 2018 święcenia diakonatu Marcina Gazdy
* 26 V 2018 świecenia kapłańskie Ks. Dawida Krawca w Elblągu i Łukasza Gazdy w Tarnowie
* 27 V 2018 historycznie pierwsze w naszej parafii prymicje Ks. Łukasza Gazdy
* 3 VI 2018 Suma odpustowa ku czci Bożej Opatrzności połączona z prymicjami Ks. Dawia Krawca
* 26 VI 2018 VIII Festyn parafialny
* 26 VIII 2018 do naszej parafii zostaje skierowany  Ks. Dominik Mikulski w miejsce Ks. Wojciecha Dudzika
* wrzesień 2018 wykonanie zbiornika retencyjnego zbierającego wodę z dachu i obejścia kościoła

ZOBACZ
20 XI 2017- 14 I 2018
VIII - X 2017
2 - 21 VII 2017
IV - VI 2017
VI - VII 2017
III - V 2017
-> zdjęcia z budowy świątyni 2017 roku <<<
tynkowanie ścian prezbiterium i sufitów
wykonanie instalacji grzewczej
prace tynkarskie na zapleczu kościoła
wykonywanie przyłączy mediów do kościoła
nadbudowa prezbiterium
wykonanie tuneli ciepłowniczych

26 X 2016
26 IX 2016
25 IX 2016
9 II 2016

3 II 20106
11 I 2016
Zakończenie prac przy elewacji zewnętrznej kościoła
Montaż wieżyczki na świątyni Bożej Opatrzności
Poświęcenie dzwonu sygnaturki „Błogosławiony Zbigniew Strzałkowski” >>> [więcej]
Zakup ostatniej partii cegły klinkierowej na wykonanie elewacji zewnętrznej kościoła.

Wznowienie prac przy budowie świątyni
- demontaż pozostałych szalunków
- wykonywanie tunelu techniczno-ciepłowniczego w którym umieszczone będą instalacje elektryczne, wodociągowe i instalacja grzewcza

Biskup tarnowski Ks. Biskup Andrzej Jeż wyznacza na lata 2016-2017 parafie partnerskie dla wspomożenia budowy świątyni w Woli Mieleckiej. Są nimi następujące parafie: Biadoliny,  Łękawica, Mielec - Ducha Świętego, Mielec - Trójcy Przenajświętszej, Ołpiny, Rytro, Szymbark, Tarnowiec.

ZOBACZ
20-23.12.2015
11.07.2015
kwiecień i grudzień
4.05.2015-22.12.2015

07.04.2015
-> zdjęcia z budowy świątyni 2015 roku
- montaż dwóch pierwszych okien na frontonie wschodnim i zachodnim świątyni
- zakończono instalację odgromową dachu
- wyrównywanie terenu do wysokości projektowej wokół świątyni
- wykonywanie elewacji ściany szczytowej zachodniej / całość/ południowej /całość/ północnej /połowa/ oraz 6 przypór ozdobnych . Położono ok. 40 tys. cegieł
- trwają prace przy elewacji zachodniej części świątyni, położono ok. 13 tysięcy cegieł.
- wykonano balustrady betonowe chóru kościoła oraz uporządkowano poddasze na którym montowane będą drabiny pomostowe na sklepieniu kościoła.
- wznowienie prac przy elewacji kościoła

ZOBACZ
26.05.2014
19.05.2014
17.03.2014
11.01.2014
->  zdjęcia z budowy świątyni 2014 roku
Pomoc parafian w pracach porządkowych
Demontaż szalunków sklepienia świątyni
Wznowienie prac budowlanych
Zakończenie prac związanych z wykonywaniem stropów i sklepienia świątyni

lipiec-grudzień 2013

20.06.2013
15.04.2013
10-13.03.2013
08.03.2013
06.03.2013
28.01.2013
25.01.2013

Wykonywanie sklepienia i dźwigarów świątyni
- prace ciesielskie - zużyto 1200 stempli do wysokości 12 - 15 metrów
- szalunki z desek - do wykonania posłużyło 150 metrów sześciennych desek
- prace zbrojarskie - 25 ton stali
- beton - 260 kubików betonu /około 560 ton /, prace w toku
- elewacja ściany frontowej świątyni do wysokość 11 metrów - około 12 000 cegieł klinkierowych
Papież Franciszek poświęcił kamień węgielny pod budowę kościoła w Woli Mieleckiej [więcej]
Wznowienie prac zbrojarsko-budowlanych przy budowie świątyni
Rekolekcje parafialne
Zakup 30 kubików desek
Odnowienie nawierzchni parkingu
Transport ostatniej części stempli kopalnianych / razem ok. 500 sztuk /
Zakup kolejnej parti cegły elewacyjnej


ZOBACZ
29-30.12.2012
20.12.2012
29.11.2012
09.09.2012
06.06.2012
14.03.2012
14.03.2012
Historyczna pierwsza wizytacja kanoniczna Biskupa Tarnowskiego w Parafii Wola Mielecka
Zakup 45 tys. cegieł na elewację kościoła
Zakończenie kolejnego etapu prac przy budowie świątyni
II Festyn parafialny
Odpust parafialny, 25 lecie kapłaństwa ks.Zbigniewa Smołkowicza
Wznowienie prac przy wznoszeniu świątyni
Wykonanie nowej nawierzchni parkingu z kamienia

ZOBACZ
28.12.2011
26.06.2011
16.06.2011


12.06.2011

30.05.2011
05.05.2011
09.04.2011
03 - 06.04.2011
23.03 - 07.04.2011
Zakończenie prac betoniarskich
Odpust parafialny, festyn ku czci Bożej Opatrzności, koncert zespołu Genezareth
Poświęcona została chorągiew kościelna, ufundowana przez rodzinę z Piątkowca. Na awersie chorągwi widnieje bryła przyszłego kościoła zaczerpnięta z planów projektu budowlanego, zaś z drugiej strony jest portret beatyfikacyjny Jana Pawła II. Motywy sztandaru opracowali: ks. Zbigniew Smołkowicz, Józef Cisło.
Powstała ósma Misyjne Róże Różańcowe p w. Błogosławionego papieża Jana Pawła II. Tworzy ją 20 osób (16 kobiet i 4 mężczyzn)
Położono pierwszą cegłę na fundamentach świątyni, rozpoczynając wznoszenie murów kościoła
Zakończenie prac przy fundamencie dzwonnicy
Rozpoczęcie prac przy wznoszeniu wieży kościoła
Rekolekcje parafialne
Zostały wznowione prace przy budowie kościoła . Teren wokół fundamentów został wyrównany , fundamenty obsypane na zewnątrz oraz wypełnione wewnątrz 1000 kubików piasku.

27.09 - 9.11.201024.09.2010
13 - 23.09.2010
25.08 - 13.09.2010

14 - 24.08.2010
24.07 - 14.08.2010
21.07.2010
15.07.2010
27.06.2010
-------------
09.05.2010
17 - 25.04.2010
25.03.2010
07 - 10.03.2
Prace zbrojeniowe i wylewanie ścian fundamentowych dwuwarstwowych / wysokość ścian fundamentowych w przyszłym prezbiterium kościoła 2 m 52 cm a w pozostałej części 2m 25 cm /
Pace ukończono w przypadające 9 XI Święto poświęcenia Bazyliki Lateraneńskiej w Rzymie , która to bazylika jest "Matką wszystkich kościołów”
Betonowanie ław fundamentowych / o wysokość 60 cm i szerokości 120 cm /
Wykonanie zbrojenia ław fundamentowych i przyszłych filarów nośnych budynku
Wymiana gruntu pod ścianami przyszłych fundamentów / wybieranie ziemi do głębokości 2,5 m i szerokości 2m oraz wypełnianie wykopów chudym betonem
Dodatkowe badania geologiczne połączone z obniżeniem wód gruntowych przez zastosowanie igłofiltrów
Przygotowanie wieńcy zbrojeniowych pod przyszłe ławy i fundamenty
Prace ziemne przy fundamentach
Wytyczenie geodezyjne fundamentów świątyni
Spotkanie przygotowujące do budowy świątyni Rady Parafialnej, Komitetu Budowy Świątyni
----------------------
Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej
Wybory do Duszpasterskiej Rady Parafialnej
Sakrament Bierzmowania
Rekolekcje Wielkopostne

20.12.2009
08.11.2009
20.10.2009
26.08.2009
16.06.2009
V-IX.2009
14.06.2009
10.05.2009
22 - 24.03.2009
1.01.2009
Przyjęcie 23 dziewcząt do nowo powstałej Dziewczęcej Scholi Parafialnej
Poświęcenie dzwonu i tymczasowej dzwonnicy
Montaż dzwonnicy
W parafii przybywa nowy etat wikariusza parafialnego, który obejmuje ks. mgr Paweł Herudziński.
Rejestracja Parafii w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie- uzyskanie cywilnej osobowości prawnej.
Uzgadnianie dokumentacji projektowej nowego kościoła
Pierwszy odpust parafialny
Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej
Rekolekcje wielkanocne
Powołanie parafii pw. Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej

 

Kronika budowy budynku kaplicy i plebani

20.12.2008r.

 

20-12-2008
6-12-2008
5-12-2008
IX-X-2008
31-08-2008
09-08-2008
01/14-08-2008
15-07/14-08
01/02-07-2008
28-06-2008
24/28-06-2008
20-06-2008
10-06-2008
17-05-2008
13/17-05-2008
15-05-2008
18/26-04-2008
20-04-2008
19-04-2008
15-04-2008
29-03-2008
16/28-02-2008
15-02-2008
Na plebani przy Kaplicy w Woli Mieleckiej zamieszkał ks.Zbigniew Smołkowicz.
Wykonanie tymczasowego garażu i wiaty do prac pomocniczych
Zakończenie prac wykończeniowych w części mieszkalnej
Prace wykończeniowe w części mieszkalnej budynku kaplicy i plebani
Poświęcenie i erygowanie  Kaplicy pw. Opatrzności Bożej przez Ks. Biskupa Wiktora Skworca
Montaż nowego Tabernakulum
Wykonywanie boazerii podcieni kaplicy
Urządzanie ogrodu z krzewów i kwiatów przy kaplicy i plebani
Montaż wewnętrznych drzwi plebani
Oddanie sanitariatów użytku publicznego
Kanalizacja rowu szkolnego dzielącego działkę na dwie części
Wykonanie wylewki w górnej części plebani
Wykonanie kanalizacji sanitarnej
Przewóz ziemi , plantowanie terenu i zasiew trawy
Układanie kostki brukowej przed i z boku budynku kaplicy
Wykonanie przyłącza gazu do budynku kaplicy
Konserwacja i nowa lokalizacja krzyża
Wykonanie części alejki prowadzącej do przyszłego budynku kościoła.
Wykonanie kanalizacji deszczowo - burzowej, prace przy poszerzeniu parkingu
Rozpoczęcie prac instalacji wodnej , cieplnej i gazowej kaplicy i plebani.
Montaż zewnętrznego oświetlenia budynku
Wykonanie rygipsów górnej części plebani
Zakończenie wykonywania elewacji klinkierowej Kaplicy

28/31-12-2007
15-12-2007
7/14-12-2007
6-12-2007
19-11/11-12-2007
17-11-2007
12-11-2007
2/14-11-2007
5-11-2007
30-10-2007
24/25-10-2007
13-10-2007
12-10-2007
5-10-2007
24-09-2007
14/19-09-2007
14-09-2007
21-08-2007
18-08-2007
3/13-08-2007
11-06-2007
22-06-2007
12-06-2007
5-06-2007
21-05-2007
15-05-2007
18-04-2007
3-04-2007
27-03-2007
Wykonanie i utwardzenie parkingu dla 50 samochodów przy kaplicy
Układanie płyt i porządkowanie placu przed kaplicą
Prace malarskie w kaplicy i zakrystii
Wykonanie 18 parapetów okiennych kaplicy i zakrystii
Montaż 34 okien i 8 zewnętrznych drzwi
Wykonanie chodnika do kaplicy
Rozpoczęcie wykonywanie elewacji klinkierowej Kaplicy
Ocieplanie budynku kaplicy i plebani
Uporządkowanie placu przed kaplicą
Zakończenie prac blacharskich
Prace tynkarskie górnej części plebani
Montaż krzyża na frontonie dachu kaplicy
Rozpoczęcie prac blacharskich
Wykonanie posadzki w kaplicy
Zakończenie prac ciesielskich
Wykonanie elewacji 5-ciu kominów
Wykonanie wylewki ocieplającej strop kaplicy
Rozpoczęcie prac ciesielskich dachu
Wykonanie wylewek podłogowych i schodów w pomieszczeniach pomocniczych plebani
Prace tynkarskie w kaplicy i dolnej części plebanii
Zakończenie prac budowlano-betoniarskich przy kaplicy
Betonowanie stropu nad częścią mieszkalną plebani
Betonowanie stropu nad kaplicą
Betonowanie dźwigarów stropu nad kaplicą.
Rozpoczęto stemplowanie dźwigarów kaplicy
Betonowanie stropu , oraz schodów w części mieszkalno-administracyjnej
Rozpoczęto prace budowlane.
Wykonanie przyłącza wody do budynku kaplicy i plebani
Betonowanie podkładu pod posadzkę kaplicy

17-11-2006
14-10-2006
07-10-2006
28-09-2003
16-09-2006
03-09-2006
28-08-2006
14-08-2006
18-12-2005
01-10-2005
30-09-2005
30-05-2005
Wykonanie ciągów kanalizacyjnych
Zasypanie fundamentów z zewnątrz - wyrównanie placu
Zasypanie fundamentów - środek fundamentów
Zakończenie zalewania fundamentów kaplicy
Rozpoczęcie wykopów pod fundamenty kaplicy
Powołanie komitetu budowy plebani i świątyni w Woli Mieleckiej
Wydanie zezwolenia na budowę przez Starostwo Powiatowe
Zakup nagłośnienia i mebli do zakrystii domu katechetycznego
Akceptacja projektu Kościoła i plebanii przez Komisję Diecezjalną ds. Sztuki kościelnej
Ks.Biskup Wiktor Skworc dokonał uroczystego poświęcenia placu i krzyża
Przywieziono i zamontowano drewniany krzyż
Zakup działki o pow. 1ha 43 ary pod budowę kościoła i kaplicy

Warto wiedzieć

1 styczeń 2009 roku Powołanie parafii pw. Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej
Od 3 maja 1961 roku należy do parafii p.w. Św. Mateusza w Mielcu.
Do 3 maja 1961 roku Wola Mielecka należała do parafii Książnice.