Rada Parafialna

Wybory do Duszpasterskiej Rady Parafialnej 2023 roku w Woli Mieleckiej

Duszpasterska Rada Parafialna Parafii pw. Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej na lata 2022-2027
Sanecka Bożena, Krawiec Roman, Kusek Marta, Niedźwiedź Artur, Różański Ryszard, Tabor Tomasz, Chmielowiec Stanisława, Wilk Jan, Ziółkowska Aurelia, Dzieciuch Marek, Ks. Dominik Mikulski, Władysława Bąk, Elżbieta Światowiec, Leszek Krawiec

Duszpasterska Rada Parafialna 2012

W wyniku wyborów do Duszpasterskiej Rady Parafialnej Parafii p.w. Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej  przeprowadzonych w dniu 18 listopada 2012 roku  zostali wybrani : Dyduła Zbigniew, Murjas Leszek, Warchoł Wiesława, Fronc Wiesław, Kołodziej Marta, Gazda Marcin, Stec Tadeusz, Wilk Jan, Ziółkowska Aurelia, Cisło Józef, ks. Herudziński Paweł,  Bąk Władysława, Niedźwiedź Beata.

Duszpasterska Rada Parafialna 2010

Rada Parafialna jest wspólnotą ludzi jednej wiary, zespolonych miłością Chrystusową i nadzieją, stawiających sobie za cel rozwój Kościoła katolickiego, chrześcijańską formację własnej osobowości, jak i rodzin oraz podejmowanie działalności ewangelizacyjnej wśród ogółu parafian

Kandydaci do Rady Parafialnej

Głosowanie rozpocznie się w niedzielę 18 kwietnia po rozdaniu kart wyborczych, na których wpisywać będziemy tylko jednego kandydata ze swojego rejonu wyborczego. Pragniemy poinformować, że do Rady Parafialnej zostali przez was zgłoszeni następujący kandydaci:

Powołanie komitetu budowy plebani i świątyni w Woli Mieleckiej

3 września 2006 roku w nowym budynku Domu Strażaka w Woli Mieleckiej odbyło się zebranie wiejskie, którego celem było powołanie spośród mieszkańców Woli Mieleckiej i Piątkowca Komitetu , który wspierać będzie ks. Zbigniewa Smołkowicza w kierowaniu budową plebani i świątyni oraz tworzenia ośrodka duszpasterskiego.