Pierwszy odpust parafialny w Parafii Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej

14 czerwca parafia pw. Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej obchodziła swoje święto – pierwszy odpust parafialny.O godz. 10.30 została odprawiona uroczysta suma odpustowa, której przewodniczył i kazanie wygłosił ks. dr Andrzej Ślusarz proboszcz z Dulczy Wielkiej.

- Pamiętajmy jednak, że odpust parafialny jest ważnym przeżyciem dla całej wspólnoty parafialnej, każdego z nas. Po spełnieniu odpowiednich warunków można bowiem uzyskać wtedy odpuszczenie grzechów . Swoją modlitwą, solidną pracą, cierpieniem i ofiarą powinniśmy dążyć do wzbogacania naszego życia duchowego jak i materialnego. Nie powinniście również zapominać o pracujący tu z olbrzymim poświęceniem proboszczu ks. Zbigniewie, budowniczym tej kaplicy, a w przyszłości i kościoła, który dzięki Bożej Opatrzności w sobie znany tylko sposób potrafi połączyć dusze artysty, wrażliwego kapłana i człowieka pracy.

 W mszy odpustowej uczestniczył również chór z kościoła św. Mateusza z Mielca.

Na zakończenie mszy ks. Zbigniew Smołkowicz podziękował za opiekę Opatrzności Bożej nad parafią, ks. Andrzejowi za odprawiona mszę, oraz za wygłoszone słowo Boże w którym wskazał czym jest Opatrzność Boża i że powinniśmy się nią kierować w naszym codziennym życiu. Następne podziękowania skierowane zostały do przybyłych kapłanów, którzy uczestniczyli w uroczystej sumie odpustowej, służbie liturgicznej, młodzieży za śpiew i liturgię słowa, parafianom za udział we mszy.

Na zakończeniu uroczystej mszy wierni uczestniczyli w procesji przez plac kościelny.
Ustawione przed placem kaplicy stragany pełne różnorodnych drobiazgów już z daleka przyciągały wzrok swoją wielobarwnością.

wichz