Powstała Dziewczęca Schola Parafialna

Przyjęcie dziewcząt poprzedzone było okresem odpowiedniego przygotowania pod okiem założyciela i opiekuna ks.wikariusza Pawła Herudzińskiego. Od października 2009 roku grupa dziewcząt ćwiczyła w każdą sobotę, przy muzycznym wsparciu organisty Damiana Pomykały.


Przyjęcie dziewcząt do nowo powstałej Dziewczęcej Scholi Parafialnej.

Uroczysty obrzęd włączenia wszystkich kandydatek do Liturgicznej Służby Ołtarza poprzez śpiew odbył się 20 grudnia 2009 r. podczas Mszy św. Po przeczytanej Ewangelii ks. opiekun zwrócił się do celebrującego Eucharystię ks. Proboszcza Zbigniewa Smołkowicza z prośbą o przyjęcie 23 dziewcząt do scholi. Ksiądz proboszcz poświęcił nowe pelerynki i dokonał obrzędu wprowadzenia dziewcząt do pełnienia posługi liturgicznej.Scholanki złożyły przyrzeczenia i zostały upoważnione, zgodnie z przewidzianymi obrzędami do śpiewu podczas liturgii, ubrały poświęcone szaty i trochę stremowane rozpoczęły działalność Scholi Parafialnej.

- Spotykamy się co sobotę, by przygotować śpiewy na niedzielną Eucharystię, poznawać tajemnice Liturgii i uczyć się coraz bardziej świadomie ją przeżywać. Uczymy się nie tylko sztuki śpiewania, ale pragniemy, by nasz śpiew stawał się coraz bardziej modlitwą i świadectwem naszej przyjaźni z Panem Jezusem..
- zadaniem dziewczęcej Scholi jest upiększanie liturgii Mszy św. niedzielnych i świątecznych. Jest to więc chęć służenia Bogu i ludziom zgromadzonym na liturgii. Ambicją śpiewających jest doskonalenie swoich umiejętności i rozszerzanie repertuaru – tak o grupie mówi ks.Paweł Herudziński

Dziewczętom rozpoczynającym swoją przygodę śpiewania w parafialnej Scholi, serdecznie gratulujemy i życzymy wiele radości ze swojej posługi, oraz wytrwałości.

Grupa jest otwarta - serdecznie zaprasza osoby zainteresowane wspólną modlitwą przez śpiew.

Na dzień 20 grudnia 2009 roku do Scholi przyjęte zostały 23 dziewczęta od klasy 3 SP do klas 3 gimnazjum, są to:

 

1. Ola Grdeń
2. Ola Kania
3. Ola Kardyś
4. Paulina Kołacz
5. Klaudia Puła
6. Jadwiga Wujcik
7. Paulina Tambor
8. Patrycja Kołacz
9. Patrycja Płatek
10. Karolina Wodka
11. Katarzyna Żola
12. Estera Kumorek
13. Klaudia Rec
14. Katarzyna Różycka
15. Justyna Sypek
16. Sandra Obutelewicz
17. Wioletta Wyzga
18. Iwona Zych
19. Barbara Dyduła
20. Agnieszka Graboś
21. Justyna Płaza
22. Agnieszka Sawuła
23. Dorota Soboń

Skład osobowy Scholi na dzień 20 grudnia 2014 roku

1.Bąk Wiktoria

2.Bieńkowska Agata

3.Grdeń Aleksandra

4.Kaczmarska Magdalena

5.Kamuda Oliwia

6.Kołacz Paulina

7.Krawiec Patrycja

8.Krzysztoforska Kinga

9.Kwaśniewska Kinga

10.Maciejak Agnieszka

11.Opałacz Klaudia

12.Puła Klaudia

13.Tambor Patrycja

14.Tambor Paulina

15.Tylutka Natalia

16.Wójcik Jadzia

17.Żola Paulina

 

Zbigniew Wicherski


Filmy