10 lat historii Parafii Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej

Parafia Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej ma stosunkowo krótką historię, bowiem od momentu powołania minęło niespełna dziesięć lat. Krótki czas nie oznacz jednak, że jako parafianie nie mamy się czym poszczycić. Mimo niedługiego okresu istnienia na kartach historii naszej parafii zapisały się ważne wydarzenia, które pozostawiły trwały ślad materialny czy, co ważniejsze duchowy. Wystarczy przywołać dzień wmurowanie kamienia węgielnego czy czas peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego. Chciałbym w niewielkim opracowaniu przedstawić niektóre wydarzenia z historii naszej parafii.

Rozpoczynając podróż w przeszłość chciałbym odnieść się do wydarzenia, które formalnie miało miejsce jeszcze zanim w Woli Mieleckiej powołano do istnienia parafię, jednak miało ono bardzo ważne znaczenie dla późniejszego jej funkcjonowania. Chodzi tu o dzień 31 sierpnia 2008 roku, kiedy to w czasie uroczystej Mszy Świętej pod przewodnictwem ówczesnego Biskupa Tarnowskiego, Wiktora Skworca, dokonano poświęcenia nowo wybudowanej kaplicy oraz tabernakulum. Tego dnia, decyzją Księdza Biskupa, kaplicy nadano wezwanie Bożej Opatrzności. To było bardzo ważne wydarzenie dla mieszkańców Woli Mieleckiej i części Piątkowca bowiem od tego momentu w kaplicy rozpoczęto sprawowanie codziennej Mszy Świętej. Warto wspomnieć również, że oprócz stałych nabożeństw jakie odprawiano (Nowennę do MBNP w środy oraz adorację Najświętszego Sakramentu w Piątek połączoną z koronką do Miłosierdzia Bożego) decyzją księdza Zbigniewa, budowniczego kaplicy, wprowadzono nowennę do Bożej Opatrzności we wtorki. Od tego momentu też przy kaplicy rozpoczęły swoją działalność grupy parafialne, które wcześniej w większości spotykały się w kościele św. Mateusza w Mielcu. Duszpasterstwo w całości prowadzone przez księdza Zbigniewa nabierało coraz większej autonomii.

Prężne rozwijanie się ośrodka duszpasterskiego w naszej miejscowości znalazło uznanie w oczach księdza biskupa Wiktora Skworca w związku z czym zadecydował on o erygowaniu parafii w tym miejscu. Dnia 1 stycznia 2009 roku w Woli Mieleckieji powstała parafia p.w. Bożej Opatrzności. Terytorialnie obejmowała ona: Wolę Mielecką i część Piątkowca. Na urząd administratora został powołany ks. Zbigniew Smołkowicz. Od tej pory oprócz kontynuowania dzieła budowy świątyni w Woli Mieleckiej jego zadaniem stała się duchowa troska o zbawienie powierzonych mu wiernych. Uroczyste odczytanie dekretu erygującego parafię miało miejsce 6 stycznia 2009 w czasie Mszy Świętej, której przewodniczył przedstawiciel Biskupa Tarnowskiego, dziekan dekanatu Mielec – Północ ks. prałat Józef Mróz.

W tym samym roku odbyło się jeszcze jedno szczególne wydarzenia. 8 listopada 2009 roku miało miejsce poświęcenie nowego dzwonu, któremu nadano imię bł. Romana Sitki. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył emerytowany proboszcz parafii św. Mateusza w Mielcu, ks. prałat Stanisław Jurek, który bardzo zabiegał o wybudowanie kościoła i utworzenia parafii w naszej miejscowości. Dzwon bł. Romana Sitki waży dokładnie 100 kilogramów i został wykonany przez pracownię ludwisarską Jana Felczyńskiego z Przemyśla. Fundatorami są państwo Grażyna i Emil Krawcowie. Na dzwonie, który został wykonany dla uczczenia Roku Kapłańskiego widnieje podobizna bł. Romana Sitki oraz jego słowa: Gotów jestem życie oddać, byli ci byli wolni. Ponieważ w naszej parafii nie ma jeszcze gotowej dzwonnicy, w związku z czym dzwon bł. Romana Sitki umieszczony został na tymczasowej konstrukcji znajdującej się obok kaplicy. Od tego momentu jego dźwięk towarzyszy mieszkańcom każdego dnia przyzywając na nabożeństwa i Mszę Święte.

Bez wątpienia kolejnym bardzo ważnym wydarzeniem dla naszej parafii była pierwsza wizytacja kanoniczna. Przed dwa dni nasza parafia gościła księdza biskupa Andrzeja Jeża, pasterza diecezji tarnowskiej. 29 grudnia 2012 roku zawitał on w progi naszej kaplicy. W czasie wizytacji biskup Andrzej spotkał się z członkami grup dziecięcych i młodzieżowych, dorosłymi, którzy czynnie angażują się w życie parafii oraz nauczycielami pracującymi w miejscowej szkole. Ksiądz Biskup odwiedził też chorych i jedną wielodzietną rodzinę. Wieczorem tego Biskup Andrzej przewodniczył uroczystej Mszy Świętej. Podczas homilii zaznaczył iż świat zawsze sprzeciwiał się Chrystusowi i nie akceptował chrześcijan. Zauważył że także w naszym kraju nie brakuj przykładów wyśmiewania wiary i wykluczania chrześcijan na margines społeczeństwa. Dlatego Ksiądz Biskup, pouczał że: potrzeba z naszej strony dojrzałego i jasnego świadectwa wiary, postawy uczciwości i wierności niezmiennym wartościom, postawy która będą znakiem sprzeciwu, stanie się także widzialny wyrzutem sumienia dla świata.

Następnego dnia Ksiądz Biskup w czasie każdej Mszy Świętej wygłosił homilię do wiernych z naszej parafii. Pouczył w niej o obowiązku gorliwego i wytrwałego wyznawania wiary w swoich środowiskach życia. Przypomniał też o roli i znaczeniu rodziny w przekazie wiary kolejnym pokoleniom. Na koniec Biskup Andrzej wyraził wdzięczność za trud włożony w dotychczasowe dzieło budowy świątyni w naszej parafii. Udzielając błogosławieństwa umocnił nas na czas dalszych prac. Bez wątpienie czas wizytacji Księdza Biskupa odnowił naszą wiarę i gorliwość.

Kolejną ważną kartą historii jest wmurowanie kamienia węgielnego w mury nowo powstającej świątyni. 6 października 2013 roku naszą parafię ponownie odwiedził ksiądz biskup Andrzej Jeż, by w czasie uroczystej Mszy Świętej wmurować kamień węgielny wieńcząc tym samym kolejny etap budowy naszej świątyni. Warto zaznaczyć, że kamień węgielny jest darem z Watykanu. Pochodzi ze skały grobu św. Piotra, co więcej dzięki wielkodusznym staraniom naszego rodaka ks. Piotra Bajora został on  pobłogosławiony przez Ojca Świętego Franciszka,  20 czerwca 2013 roku, po Mszy Świętej w Domu Świętej Marty. Biskup Andrzej odniósł się do tego faktu w homilii, podkreślając, że jest to symboliczne przedłużenie jednego wspólnego fundamentu, na którym opiera się jeden powszechny i apostolski Kościół Chrystusa. Ksiądz Biskup zaznaczył też, że jest to bardzo wyraźny znak łączności z następcą św. Piotra i całym Kościołem powszechnym. W mury świątyni oprócz kamienia węgielnego wmurowano też akt upamiętniający to wydarzenie. W dokumencie podpisanym przez księdza biskupa Andrzeja Jeża i księdza proboszcza Zbigniewa Smołkowicza zostały umieszczone szczegółowe informację sytuujące to wydarzenie w historii Kościoła oraz nazwiska osób, które w sposób szczególny zaangażowały się w dotychczasowe powstawanie świątyni. Na sam koniec uroczystości Ksiądz Biskup wyraził szczególną wdzięczność księdzu proboszczowi Zbigniewowi Smołkowiczowi, księdzu wikaremu Pawłowi Herudzińskiego oraz wszystkim parafianom za dotychczasowy trud wznoszenia duchowej i materialnej świątyni.

Bez wątpienia szczególny czas łaski dla naszej parafii miał miejsce 16 i 17 listopada 2014 roku. Wtedy to odbyła się peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego oraz relikwii św. Faustyny Kowalskiej i św. Jana Pawła II. Do tego wydarzenia duchowo przygotował nas ks. Andrzej Ramas, proboszcz chorzelowskiego sanktuarium. W sobotni listopadowy wieczór około godziny 16 na parkingu przy kaplicy pojawił się samochód-kaplica przewożący obraz. Na jego przywitanie przybili liczni mieszkańcy, kapłani pracujący w okolicznych miejscowościach szczególnym jednak gościem był ksiądz biskup Władysław Bobowski, który przewodniczył uroczystościom. Po wniesieni obrazu i relikwii miała miejsce uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem Księdza Biskupa. Następnie do późnych godzin nocnych odbyła się prywatna adoracja obrazu Jezusa Miłosiernego oraz relikwii Apostołów Miłosierdzia. Następnego dnia poszczególne grupy w parafii miały możliwość wspólnej modlitwy. Na sam koniec ks. Zbigniew przed cudownym obrazem zawierzył Miłosierdziu Bożemu całą wspólnot parafialną oraz dalsze dzieło budowy świątyni w naszej miejscowości. Czas peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego był szczególnym dla całej naszej parafii. Boże Miłosierdzie umocniło naszą nadzieję i odnowiło nasze duchowe siły.

Mówiąc o historii naszej parafii nie sposób nie zatrzymać się nad dziełem budowy świątyni. Jest to dzieło które w dużej mierze uformowało i nadal formuje naszą wspólnotę. Podejmujemy je niemalże każdego dnia ofiarując swoją pomoc materialna i duchową. Dzięki temu jest to nasze wspólne dzieło. Wiele już udało się nam osiągnąć i możemy być z tego dumni, jednak jeszcze wiele wyzwań przed nami zanim ostatecznie osiągniemy nasz wspólny cel. Warto jednak dokonać podsumowania dotychczasowej pracy. Przygotowanie pod budowę rozpoczęto w 2010 roku. Po wykonaniu niezbędnych badań geodezyjnych przystąpiono do wykonania fundamentów pod przyszłą świątynie. Na początku 2011 roku wyrównano teren wokół fundamentów i rozpoczęto wnoszenie murów. Oprócz zwykłej warstwy cegły wykonywano jeszcze zewnętrzną elewację z cegły klinkierowej. Początkiem 2013 roku rozpoczęto prace zbrojarskie. Końcem tego roku udało się wykonać sklepienie i dźwigary świątyni. W kolejnych latach całość budynku pokryto blachą i zamontowano wieżyczkę wieńczącą kopułę kościoła. Wewnątrz niej została umieszczona sygnaturka imieniem bł. Zbigniewa Strzałkowskiego.  Zamontowano aluminiowe okna oraz instalację grzewczą. W 2017 roku doprowadzono do świątyni wszystkie media oraz odwodniono plac przy świątyni. Można powiedzieć, że kościół znajduje się obecnie w stanie surowym, potrzeba jeszcze jednak wiele naszej pracy by ostatecznie uwieńczyć to wspaniałe dzieło.

Oprócz wielkiego dzieła budowy świątyni należy wspomnieć również o duszpasterstwie w naszej parafii. Od samego początku opiekę nad różnymi grupami sprawował ks. Zbigniew. Jednak z powodu dużego zapotrzebowania duszpasterskiego decyzją Księdza Biskupa Wiktora Skorwca 26 sierpnia 2009 roku do pracy w naszej parafii został skierowany ks. Paweł Herudziński. Pełnił on funkcję wikariusza do 31 sierpnia 2014 roku. Do pracy w jego miejsce został skierowany ks. Wojciech Dudzik.

W parafii Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej działają następujące grupy dziecięce i młodzieżowe: Liturgiczna Służba Ołtarza, Dziewczęca Służba Maryjna, Schola oraz Młodzieżowa Grupa Apostolska. Osoby dorosłe działają w następujących grupach: Krąg Biblijny, Róże Żywego Różańca , Żywa Droga Krzyżowa oraz Caritas. Członkowie w różny sposób z oddaniem realizują apostolską działalność w naszej parafii.

Szczególną inicjatywą w naszej parafii jest festyn zatytułowany Opatrzność świętą wychwalajmy. Pierwszy raz miał on miejsce w 2011 roku . Od tej pory każdego roku spora grupa parafin przy współpracy z Księdzem Proboszczem podejmują się organizacji tego wydarzenia. Każdego roku formuła festynu była rozbudowywana i wzbogacana o dodatkowe atrakcje . Szczególnym jednak punktem od zawsze był koncert seminaryjnych zespołów ewangelizacyjnych Genezareth lub Bethesda. Dochód ze sprzedaży artykułów spożywczych i cegiełek przeznaczany był  na dalsze finansowanie budowy świątyni w naszej miejscowości.

Kolejną kwestią wartą zauważenia są powołania w naszej parafii. Mimo krótkiego czasu istnienia kilka osób z naszej wspólnoty usłyszało głos powołania i zdecydowało się oddać na szczególną służbę Chrystusowi w Kościele. Obecnie w naszej parafii jest dwóch diakonów: dk. Łukasz Gazda z WSD w Tarnowie oraz dk. Dawid Krawiec z WSD z Elbląga. Obaj przygotowują się do przyjęcia święceń kapłańskich. Poza tym w WSD w Tarnowie formuje się kl. Marcin Gazda. Jeśli chodzi o powołania do zakonów żeńskich to obecnie w nowicjacie zakonu Córek Bożej Miłości do złożenia pierwszych ślubów zakonnych przygotowuje się s. Agata Warchoł FDC.

Wiele można jeszcze powiedzieć o naszej parafii. Te kilka przytoczonych faktów z życia naszej parafii pokazuje, że mimo krótkiego czasu istnienia wiele się już wydarzyło. Możemy być dumni z drogi jaką już teraz udało nam się przejść, ale musimy też z ufnością patrzeć w przyszłość i dalej budować widzialny i niewidzialny Kościół Chrystusowy.