Ksiądz Eugieniusz Śpiewak

Ksiądz Eugeniusz Śpiewak „Towarzystwo Chrystusowe” ur. 1 01 1937 roku w Woli Mieleckiej. Do szkoły Podstawowej na poziomie szóstej klasy uczęszczał w Woli Mieleckiej, a zakończył ją w Mielcu w Szkole Męskiej „Pod Zegarem”. Na pójście do szkoły średniej, a nie zawodowej miał wpływ wychowawca w siódmej klasie p. Wojtowicz który doradzał wybór Ogólniaka. Rozpoczęcie szkoły średniej było w budynku Gimnazjum przy ul. Kilińskiego. W następnym roku ze względów ideologicznych gmach Gimnazjum oddano Liceum Pedagogicznemu ,gdzie nie było już lekcji religii. Ogólniak został przeniesiony do dawnej Szkoły Podstawowej Pod Zegarem”. Liceum Ogólnokształcące ukończył ks. Eugeniusz w Mielcu w 1954 roku.

Na drogę powołania kapłańskiego z pewnością miała wpływ atmosfera religijna w rodzinie ,pobyt starszego brata Jana w Seminarium Duchownym w Tarnowie ,oraz prenumerata Rycerza Niepokalanej. W czasopiśmie tym oprócz artykułów o treści religijnej zamieszczano informacje o przyjęciach do różnych zgromadzeń zakonnych Po rozmowie ze starszym bratem Janem ,uczącym się w Seminarium Duchownym w Tarnowie, Eugeniusz wybrał Towarzystwo Chrystusowe-Seminarium Zagraniczne w Poznaniu. Celem tego zgromadzenia zakonnego jest kształcenie i przygotowywanie kapłanów do pracy duszpasterskiej wśród Polonii Zagranicznej.


Po zdaniu matury w czerwcu 1954 roku i rozmowie kwalifikacyjnej z Rektorem Domu Głównego Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu, Eugeniusz został przyjęty do Seminarium Zagranicznego w Poznaniu. Przyjęcie do zgromadzenia zakonnego rozpoczynało się Aspirandatem i Nowicjatem. Aspirandat rozpoczął się czternastego sierpnia a nowicjat ósmego września 1954 roku w Bydgoszczy. Po rocznym nowicjacie zakończonym złożeniem ślubów zakonnych ,rozpoczął dwuletnie studia filozoficzne w Domu Towarzystwa Chrystusowego w Ziębicach na Dolnym Śląsku. Zachodzące przemiany w 1956 pozwalały na powrót lekcji religii do wszelkiego rodzaju szkół. Przełożeni Towarzystwa Chrystusowego zadecydowali wobec zaistniałej sytuacji ,że kończący filozofie na wzór księży. Salezjanów, będą mieli tzw. Asystencje w czasie której będą uczyć religii w szkołach podstawowych, by w ten sposób zapobiec brakom nauczycieli tego przedmiotu. Kleryk Eugeniusz Śpiewak został skierowany na Pomorze Zachodnie i uczył religii w czterech szkołach. Po rocznym nauczaniu religii, rozpoczął cztero-letnie studia teologiczne w Poznaniu zakończone otrzymaniem świeceń kapłańskich 9.06 1962  roku udzielonych przez Księdza Arcybiskupa Antoniego Baraniaka.

Pierwszą parafią do której został skierowany Ks. Eugeniusz były Pyrzyce na Pomorzu Zachodnim. Kapłani Towarzystwa Chrystusowego, nie mogąc wyjeżdżać w tym czasie za granicę do pracy duszpasterskiej ,po zakończeniu wojny objęli troską duszpasterską teren Pomorza Zachodniego. W pierwszym roku kapłaństwa Przełożony Generalny Ojciec Ignacy Posadzy zaproponował ks. Eugeniuszowi , by rozpoczął starania na wyjazd do Brazylii , do Polonii brazylijskiej. Praca kapłanów na Pomorzu Zachodnim wiązała się z wieloma utrudnieniami ze strony władzy ludowej. Nic więc dziwnego ,ze dochodziło do częstych konfliktów kończących się kolegiami do spraw wykroczeń. Takie kolegia przyczyniły się do odmowy otrzymania paszportu na wyjazd do Brazylii -. „Dla dobra Polski Ludowej nie można opuszczać kraju”. Po dwuletniej pracy w parafii św. Ottona w Pyrzycach .ks. Eugeniusz został przeniesiony do Szczecina, do parafii Najświętszego Serca Jezusowego, gdzie pełnił obowiązki wikariusza przez sześć lat. W Szczecinie wtedy działał Adam Pietruszka późniejszy organizator zamachu na ks. Jerzego Popiełuszkę. Ponawiane prośby o wydanie paszportu na wyjazd do pracy wśród Polonii Zagranicznej pozostały daremne. W latach 1970 -1972 ks. Eugeniusz był wikariuszem w Gryficach ze szczególnym przeznaczeniem do duszpasterstwa młodzieży.

Od września 1972 do 1978 roku pełnił obowiązki wikariusza w nowo wybudowanym przepięknym kościele we Władysławowie W 1978 roku objął obowiązki proboszcza w Sarbii dekanat Kołobrzeg, w nowo powstałej diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Tu pełnił również obowiązki Ojca Duchownego dekanatu Kołobrzeg. Po ośmiu latach proboszczowania w Sarbii ks. Eugeniusz został przeniesiony do Szczecina - Podjuch, gdzie również zostaje mianowany Ojcem Duchownym dekanatu Szczecin-Dąbie, a potem Szczecin-Osiedle Słoneczne. Będąc proboszczem w Szczecinie - Podjuchach po zaistniałych przemianach od 1990 roku, objął troską duszpasterską dwie jednostki wojskowe umiejscowione na terenie tej parafii.

Po dziesięciu latach ,proboszczowania w Szczecinie - Podjuchach, choć przepisy zakonne mówią o dziewięciu latach pełnienia obowiązku proboszcza na jednej parafii, objął obowiązki proboszcza w Piaseczniku. Po ośmiu latach zrezygnował z pełnienia obowiązków proboszcza przechodząc na emeryturę ,w języku kościelnym na rezydenta. Mając możliwość wyboru parafii prowadzonych przez księży Chrystusowców, wybrał Pyrzyce gdzie rozpoczynał swoją pracę duszpasterską przed czterdziestoma dwoma laty. Choć jak kiedyś ktoś napisał w prasie tłumacząc czytelnikom, Kto to jest rezydent? Rezydent jest jak dziadek w rodzinie, nie musi pracować, a jeść dostanie .to jednak ks. Eugeniusz w każdą niedziele regularnie dojeżdża ze Mszą św. do kościołów filialnych. W dni powszednie odprawia tam Msze św. dla dzieci i spełnia inne obowiązki kapłańskie w parafii Św. Ottona w Pyrzycach, bo na Pomorzu Zachodnim „żniwo wielkie ,a robotników mało”.