Zespół Leczenia Środowiskowego, Wola Mielecka 402

Bezpłatne wsparcie zdrowia psychicznego w Gminie Mielec dla osób poniżej 18 roku życia.
Aby wyjść naprzeciw narastającym problemom dzieci i młodzieży które posiadają trudności z uczeniem się, motywacją, problemami emocjonalnymi bądź znajdują się w trudnej sytuacji Wójt Gminy Mielec Józef Piątek nawiązał współpracę z Zespołem Leczenia Środowiskowego Szpitala Dziecięcego św. Ludwika w Krakowie.

Aktualnie Zespół świadczy indywidualną opiekę psychologiczną i psychoterapeutyczną w 8 placówkach, a nasza jest 9.
Jest to kompleksowa opieka zdrowotna, dotycząca trudności psychicznych, udzielana potrzebującemu w jego środowisku. Dążymy do tego, aby pacjenci zespołów leczenia środowiskowego znajdowali się pod kompleksową opieką obejmującą pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną.

Pomocy mogą szukać rodzice lub opiekunowie prawni, których dzieci:
- mają trudności emocjonalne, przejawiają autoagresję,  nadmierne wycofanie, kłopoty z nawiązaniem relacji, zachowanie opozycyjne, trudności w wyrażaniu emocji,
- przeżywają sytuacje kryzysowe powodujące wysoki poziom stresu i napięcia (np. rodzinne, przedszkolne)
- wywołają niepokój rodziców w zakresie prawidłowego rozwoju emocjonalnego dziecka.

Siedziba ZLŚ: Wola Mielecka 402A  

Rejestracja pod numerem telefonu: 17 717 52 51 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00
bądź osobiście w GOPS w Mielcu ul. Głowackiego 5, pok. nr 1 w godzinach pracy ośrodka:
Osoby do kontaktu:  Paulina Kilian, Dorota Deć

Pomocy w Zespole Leczenia Środowiskowego udzielać będą psycholog/psychoterapeuta:
Ewa Gardulska
Ewelina Jaroń – Miotła
Karolina Wasik – Kierys