Podziękowanie za pamięć o rocznicy kapłaństwa

„nikt z nas nie żyje dla siebie…” Życie każdego z nas o tyle ma sens o ile nastawione jest na Boga i drugiego człowieka . Szczególnie życie kapłana ma być potwierdzeniem tych słów. Z woli Ks. Bpa Wiktora Skworca zostałem posłany do Was , aby być dla was pasterzem i budowniczym wraz z wami nowej wspólnoty parafialnej oraz świątyni i plebani . Od niespełna trzech lat to dzieło mniej lub bardziej udolnie staram się kontynuować .


Monstrancja - dar dzieci I Komunijnych


W tych dniach obchodziłem 20 rocznicę moich święceń kapłańskich . W związku z tą rocznicą otrzymałem od was moi drodzy wiele wyrazów życzliwości i życzeń , począwszy od dzieci i młodzieży , poprzez Radę Sołecką na Komitecie budowy skończywszy.

Monstrancja - dar dzieci I Komunijnych

Bóg zapłać za to wszystko ! Przy tej okazji dziękuję za dary dla naszej Kaplicy i w przyszłości Świątyni.
Są nimi : monstrancja - dar dzieci I Komunijnych
4 ornaty – dar rodziny Krawców
4 wiatraczki do schładzania powietrza – dar Dawida Krawca

Zgłosiła się też rodzina , która w najbliższym czasie chce ufundować Tabernakulum do tymczasowej kaplicy.
Bóg zapłać !

Ks.Zbigniew Smołkowicz