Aktualności z placu budowy kaplicy

Drodzy mieszkańcy Woli Mieleckiej oraz wszyscy odwiedzający stronę. Wiem jak wielu interesuję się postępami zmierzającymi do budowy świątyni i plebani w naszej miejscowości.


Pragnę poinformować, że po siedmiu miesiącach zostały załatwione wszystkie formalności administracyjno prawne związane z pierwszą częścią budowy czyli kaplicy z mieszkaniem dla duszpasterza: zatwierdzone przyłącza gazu , energii elektrycznej , telekomunikacji , wody , gospodarki ściekowej . Zostały przekwalifikowane grunty rolne na teren budowlany oraz zatwierdzony zjazd z drogi powiatowej do posesji. W dniu 2 lipca cały projekt budowlany został przedstawiony w Starostwie , celem uzyskania pozwolenia na budowę.

Plac przyszłej budowy został w dużej części wyrównany ok. 2 tys. kubikami gruzu i ziemi . W tym miejscu z serca dziękuję właścicielom Firmy „ Autocentrum” za fundację tych prac. Postawione zostały także niezbędne przy budowie proste pomieszczenia socjalne , wokół których poskładane zostały deski i krokwie.

Moi drodzy ! Żywię wielką nadzieję , że już w najbliższym czasie spotkamy się wspólnie , aby ustalić strategię najbliższych prac oraz wybrać komitet budowy . Wszystkim dziękuję za wyrozumiałość życzliwość a także wszelką pomoc finansową i fizyczną. Nie ustawajmy w modlitwie polecając to dzieło , które przed nami Opatrzności Bożej.

Ks. Zbigniew Smołkowicz