Wola Mielecka 2024 roku

www.wolamielecka.pl | Wola Mielecka 2024 roku, info, foto, wideo, sołectwo, parafia, Gmina Mielec

Wizyta duszpasterska Wola Mielecka 2023/2024

Tradycja wizyty duszpasterskiej, zwana popularnie „kolędą” zawiera w sobie bogactwo znaków i treści. Odbywa się ona po świętach Bożego Narodzenia, kiedy to wspominamy przyjście Boga na ziemię. Okres Bożego Narodzenia jest czasem pogłębienia więzów z Bogiem, z rodziną, jak również z parafią. Kolęda jest oficjalną wizytą duszpasterską, dlatego przyjęcie kapłana w naszych domach jest wyrazem naszej wiary i przywiązania do Kościoła.

Biuletyn Informacyjny Gminy Mielec 2023

Tegoroczny numer Biuletynu Gminy Mielec 2023 jest podsumowaniem inwestycji oraz inicjatyw realizowanych w 2023 roku. Przeczytacie Państwo nie tylko o inwestycjach, czy pozyskanych środkach, ale tez o wydarzeniach kulturalnych i edukacji.