Biuletyn Informacyjny Gminy Mielec 2022

Gmina Mielec: Boża Wola, Chorzelów, Chrząstów, Goleszów, Książnice, Podleszany, Rydzów, Rzędzianowice, Szydłowiec, Trześń, Wola Chorzelowska, Wola Mielecka, Złotniki. Biuletyn Informacyjny Gminy Mielec 2022 jest to bezpłatna publikacja, która w skrócie podsumowuje najważniejsze wydarzenia i inwestycje 2022 roku.

W roku 2022 przyszło nam się mierzyć z nowymi wyzwaniami. Mimo, że obecny z nami od blisko trzech lat wirus odpuścił, to jednak liczne negatywne postpandemiczne skutki w gospodarce nadal powodują wiele niekorzystnych sytuacji. Zbiegło się to z bardzo dynamiczną sytuacją na arenie międzynarodowej spowodowaną wojną w Ukrainie.
Zmienił się przez to obraz naszej małej ojczyzny ze względu na obecność na terenie powiatu sojuszniczych wojsk oraz licznych grup uchodźców i imigrantów uciekających przed wojną.

Wyżej wskazane wydarzenia zbiegły się również z kryzysem energetycznym i gospodarczym, a to z kolei pociągnęło za sobą zwiększenie kosztów funkcjonowania naszego samorządu oraz życia wszystkich mieszkańców.

Środki zewnętrzne pozyskane przez Gminę Mielec w 2022 roku
Rok 2022, podobnie jak poprzedni, był bardzo korzystny pod względem pozyskanych przez Gminę Mielec środków zewnętrznych i otrzymanych oraz przyznanych dotacji. W tym roku otrzymaliśmy środki oraz promesy z kilku programów:

Rządowy Fundusz Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych II edycja
* Realizacja zadania „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Chorzelowie” - 2 500 000,00 zł.
* Realizacja zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Podleszany i Książnice – kontynuacja”– 8 000 000,00 zł.

Rządowy Fundusz Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych III edycja PGR
* Realizacja zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Woli Chorzelowskie” – 1 900 000,00 zł.

Zarząd Województwa Podkarpackiego - Fundusz Ochrony Gruntów
* Realizacja zadania: „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Trześń” - 103 541,40 zł.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
* Realizacja zadania: „Budowa boiska rekreacyjnego na dz. 103, 104 położonej w Chrząstowie” – 171 121,00 zł.

Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025
* Realizacja zadania: „Doposażenie obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej, Koła Gospodyń Wiejskich w miejscowości Chrząstów” – 12 000,00 zł.
* Realizacja zadania: „Przeprowadzenie w 2022 roku 6 inicjatyw edukacyjnych dla mieszkańców powiatu mieleckiego w ramach II etapu koncepcji »Uniwersytet Samorządności«”– 15 000,00 zł

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
* Realizacja zadania: „Cyfrowa Gmina” – 403 350,00 zł.
* Realizacja zadania: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – 22 036,00 zł.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Gmina Mielec 2022 w liczbach stan na 31.10.2022
Liczba mieszkańców - 13 342
* rodzenia - 85, zgony - 104
* zawarcie związku małżeńskiego - 119
* najpopularniejsze imiona: Zuzanna, Zofia, Julia, Aleksander, Miłosz, Wiktor

* Kruszywo na budowę i remonty dróg - 1105 ton
* zutylizowany azbest - 40 480 kg
* nowe nawierzchnie bitumiczne - 3515 m
* odebrane ścieki - 329 620 m3
* odebrane odpady komunalne - 2541,9 ton
* woda dostarczona do mieszkańców - 428 824 m3

Wydawca: Urząd Gminy Mielec
ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec
Tel.: 17 7730590  
Fax: 17 7730591
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuletyn Informacyjny Gminy Mielec  >>> [zobacz poprzednie wydania] <<<>>> pobierz wersję .pdf <<<

>>> pobierz wersję .pdf <<<