SSE

Koncepcja obszaru przemysłowego w Woli Mieleckiej

Gmina Mielec za środki unijne realizuje opracowanie dokumentacji terenów inwestycyjnych w Woli Mieleckiej o pow. ponad 18 ha. Firma opracowująca koncepcję zagospodarowania terenów w Woli Mieleckiej przedłożyła efekty swoich prac, które obejmują szeroką dokumentację dotyczącą zarówno propozycji zagospodarowania terenu pod konkretne przedsięwzięcia, jak i różnorodne sposoby sfinansowania kosztownych inwestycji, a także przyciągnięcia inwestorów.

Tereny pod strefę w Woli Mieleckiej się skurczą?

W trakcie zebrania w Woli Mieleckiej kilku mieszkańców zdecydowanie wypowiedziało się przeciwko strefie. Argumenty padały różne, a ostatecznie w trakcie głosowania kilkoma głosami mieszkańcy sprzeciwili się utworzeniu obszaru przemysłowego. Wójt Kazimierz Gacek rozważa złożenie do rady gminy wniosku o zmianę uchwały i objęcie nie 52, a 18 hektarów planem zagospodarowania przestrzennego.