Wielkanoc, Wola Mielecka 2023

Wielkanoc znaczy nadzieja. Tej Chrześcijańskiej nadziei wypływającej od Zmartwychwstałego z całego serca życzymy.
Zapewniamy także o modlitwie podczas Triduum Sacrum.
Proszę przyjąć nasze wielkanocne pozdrowienia i wdzięczność za wszelkie przejawy życzliwości.  
Alleluja!
           Wasi Duszpasterze

"Pan Jezus na Wielkanoc
wstał z grobu bardzo rano obudzony.
Matka Boska szukała Go w grobie.
Znalazła kamień w połowie odwalony.
Stanęła płaczącą nad głazem:
" Co zrobili z Tobą tym razem,
o Chryste?!"
Gołąb skrzydła nad nią rozwinął:
" Matko, w grobie nie szukaj Syna,
bo zmartwychwstał".

(K. Iłłakowiczówna)


Wielka sobota, święcenie pokarmów, Wola Mielecka 08.04.2023


link do filmu: https://youtu.be/Atk7eXo9mpA


ZOBACZ
Zdjęcia z Parafii Wola Mielecka 2023 roku


Wigilia Paschalna

W Wielką Sobotę wieczorem rozpoczęły się obchody Wigilii Paschalnej - w myśl przepisów liturgicznych jej ceremonie należą już jednak do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. A to oznacza, że nastała Wielkanoc!

Bogata i długa liturgia Wigilii Paschalnej święta Wielkiej Nocy, która stanowi centralny punkt Triduum, składa się z czterech zasadniczych części. Obchody zmartwychwstania Jezusa Chrystusa rozpoczęły się po zapadnięciu zmroku.

Przed kościołami w całym regionie rozpalone zostały ogniska, których płomienie zostały poświęcone przez kapłana. Następnie na paschale – okazałej, specjalnie przygotowanej świecy - kapłan żłobił znak krzyża umieszczając duże gwoździe, symbolizujące pięć ran Jezusa. Wypowiadał przy tym słowa: "Chrystus wczoraj i dziś. Początek i koniec. Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność. Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków".

Na paschale widnieją również greckie litery alfa i omega oraz data roczna. Zapalony paschał oznacza osobę Chrystusa, czyli Światłość Świata. Uzmysławia nam raz jeszcze, że dokonała się Pascha, czyli przejście z mroku do jasności, ze śmierci do życia.

W uroczystej procesji paschał został wniesiony do świątyni i umieszczony na ozdobnym świeczniku. Przy trzykrotnym śpiewie kapłana: "Światło Chrystusa" i odpowiedzi wiernych: "Bogu niech będą dzięki" - zgromadzeni zapalili swe świece od tego świętego płomienia. Liturgia światła skończyła się odśpiewaniem Exultetu czyli Orędzia Paschalnego, które jest modlitwą dziękczynno-uwielbiającej wysławiającą łaskę zbawienia.

Liturgia słowa Wigilii Paschalnej jest wyjątkowo rozbudowana. W pełnej wersji składa się ona z dziewięciu czytań, przeplatanych psalmami i modlitwą. Cykl czytań starotestamentowych kończy się Bożą obietnicą oczyszczenia i przemiany człowieka: "I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała". W tym momencie zapala się światła na ołtarzu, uderza w dzwony, celebrans intonuje hymn Chwała na wysokości Bogu. Następujące potem czytanie z Listu do Rzymian, zwane Epistołą, pouczające o tym, że chrzest zapewnia wiernym uczestnictwo w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Po radosnym "Alleluja", odśpiewanym po raz pierwszy od czterdziestu dni, wysłuchuje się tzw. Ewangelii o pustym grobie. Liturgię słowa zamyka homilia.

Kolejną, trzecia już część – Liturgię Chrzcielną – rozpoczęło odśpiewanie Litanii do Wszystkich Świętych. Celebrans poświęcił wodę chrzcielną. Wszyscy zgromadzeni w świątyni odnowili przyrzeczenia chrzcielne: wyznali swą wiarę i wyrzekli się szatana. Zostali również pokropieni wodą święconą. Liturgię chrzcielną zakończyła modlitwa wiernych.

Przebieg Liturgii Eucharystycznej nie odbiega w swym zasadniczym kształcie od typowego toku mszy świętej.

Uroczystości Wigilii Paschalnej ukoronowane są komunią i uroczystym błogosławieństwem. Słowa rozesłania wzbogaca się o śpiew "Alleluja" – bo właśnie Chrystus już zmartwychwstał.

Zakończeniem liturgii jest Procesja Rezurekcyjna, której celem jest radosne obwieszczenie światu tego faktu, że Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!

Po zakończeniu procesji rezurekcyjnej obok ołtarza pojawiły się krzyż i figura Zmartwychwstałego.

Osiem pierwszych dni okresu Wielkanocy stanowi oktawę Paschy. Obchodzi się ją jako uroczystości Pańskie. W modlitwie eucharystycznej zawsze uwzględnia się modlitwę wstawienniczą za nowoochrzczonych.

Paschał umieszcza się obok ambony albo obok ołtarza i pozostaje tam aż do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego.