Kazimierz Hodbod (1896-1926) legionista z Woli Mieleckiej

Świętując 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości wspominamy kapitana Kazimierza Hodboda, który zasłynął wśród legionistów wielką odwagą i walecznością. Kazimierz Hodbod urodził się 31 października 1896 roku w Woli Mieleckiej.

Kazimierz Hodbod był absolwentem Gimnazjum Państwowego w Mielcu, w 1916r. zdał egzaminy maturalne. Należał do konspiracyjnej Polskiej Drużyny Strzeleckiej. W sierpniu 1914r. zgłosił się do Legionów Józefa Piłsudskiego i został przydzielony do VI batalionu I Brygady. Za wyróżniającą się odwagę i postawę patriotyczną otrzymał stopień kaprala, a potem sierżanta. W listopadzie 1916r. został skierowany do szkoły oficerskiej przy 1 pułku piechoty Legionów w Modlinie. 9 lipca 1917r. stosując się do zalecenia Józefa Piłsudskiego odmówił złożenia przysięgi na „wierne braterstwo broni z Niemcami i Austrią”. Za karę został wcielony do armii austriackiej i wysłany na front włoski. Na początku listopada 1918r. zgłosił się do powstającego Wojska Polskiego. Po odzyskaniu niepodległości był organizatorem oddziału wojskowego na terenach powiatu mieleckiego i tarnobrzeskiego . Od kwietnia 1920r. w randze porucznika uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Walczył w legendarnej bitwie warszawskiej jako dowódca 1 kompanii w 5 Armii gen. Władysława Sikorskiego. Po wojnie pozostał w wojsku, awansował do stopnia kapitana. Podczas przewrotu majowego przeszedł na stronę Józefa Piłsudskiego, w dniu 13 maja 1926 roku został ciężko ranny i zmarł. Pochowano go na Cmentarzu Garnizonowym w Warszawie. Był odznaczony m.in.: Krzyżem Srebrnym Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Niepodległości i Złotym Krzyżem Zasługi.