Archiwum 2010

Czy powstanie Ośrodek Kultury w Woli Mieleckiej, filia GOKiS Chorzelów

21 grudnia 2010 roku na pierwszym spotkaniu po wyborach wójt Gminy Mielec Kazimierz Gacek spotkał się z przedstawicielami Rady Sołeckiej, Koła Gospodyń Wiejskich i Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Mieleckiej, oraz radnymi i dyrektor GOKiS w Chorzelowie. Celem spotkania było zagospodarowanie i ustalenie sposobu zarządzania budynkiem Domu Ludowego w Woli Mieleckiej.

Ścieżka zamknięta dla ruchu

Kilkanaście dni temu firma wykonująca kolejny etap kanalizacji w Woli Mieleckiej rozkopała ścieżkę łączącą drogę wojewódzką Nr 983 z drogą powiatową. Zamknięto dla ruchu samochodowego ścieżkę, ale zapomniano o pieszych mieszkańcach udających się do pobliskiej szkoły i kaplicy.

Otwarcie nowego Publicznego Samorządowego Przedszkola w Woli Mieleckiej

18 listopada 2010 roku odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia Publicznego Samorządowego Przedszkola w Woli Mieleckiej, którą połączono z Pasowaniem na Przedszkolaka. W murach przedszkola dyrektor placówki Pani Małgorzata Jastrząb powitała przybyłych gości; Tadeusza Lipkę – zastępcę wójta Gminy Mielec, Bożenę Mazur – sekretarza Gminy Mielec, Zofię Błach – dyrektora GOPS w Mielcu, Annę Babula – dyrektora powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Mielcu, Beatę Wrzesień – doradcy metodycznego w zakresie wychowania przedszkolnego, Dyrektorów Szkół z terenu Gminy Mielec oraz Rodziców naszych przedszkolaków , którzy licznie przybyli na tę uroczystość.