Kanalizacja

W Woli Mieleckiej zakończono budowę kanalizacji

Zakończono II etap budowy kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości Wola Mielecka. Gmina od kwietnia 2015 roku położyła prawie 5 kilometrów sieci kanalizacyjnej. Połowa środków na inwestycję pochodziła z środków zewnętrznych. W planach gmina ma kanalizować również Podleszany i dalszą część Rzędzianowic.

Przyłącza kanalizacyjne na Woli Mieleckiej

Przyłącze kanalizacyjne - odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku - do granicy nieruchomości

Mają już dość ciągnącej się budowy kanalizacji

Pierwszy etap budowy kanalizacji w Woli Mieleckiej miał zakończyć się w maju. Jest październik, a końca prac wciąż nie widać. Pracownicy firmy Jusgaz z Koprzywnicy koło Tarnobrzega, realizujący inwestycję, twierdzą, że opóźnienia spowodowane są okolicznościami, na które nie mają wpływu. Bardziej wtajemniczeni, czyli mieszkańcy najbliżej położonych domów od miejsca budowy, są zgoła odmiennego zdania.

Zebranie mieszkańców w sprawie II etapu kanalizacji

Wspólne rozmowy i sugestie doprowadziły do porozumienia pomiędzy wykonawcami a częścią mieszkańców Woli Mieleckiej, którzy zgłaszali sprzeciw.
Budowa kanalizacji to jedna z największych inwestycji w każdej z gmin. Najpotrzebniejsza i najkosztowniejsza. W Gminie Wiejskiej Mielec prace przy jej budowie podzielono na etapy. Obecnie jest ona wykonywana w Woli Mieleckiej i Rzędzianowicach.