Dom Ludowy

Dom Ludowy, zebranie Rady Sołeckiej Woli Mieleckiej

4 kwietnia 2007 roku odbyło się zebranie Rady Sołeckiej Woli Mieleckiej, na które przybyli również zastępca wójta Gminy Mielec Tadeusz Lipka, przewodniczący Rady Gminy Jan Kołodziej, radny Woli Mieleckiej Wiesław Bożek, oraz cała Rada Sołecka na czele z sołtysem Wiesławem Soboniem.

Koncepcja Domu Ludowego - Wola Mielecka

W imieniu środowiska społecznego Woli Mieleckiej zgłaszam projekt kompleksowego zagospodarowania nowo wybudowanego budynku pod pilne potrzeby społeczne rozwijającej się dynamicznie naszej miejscowości. Projekt zakłada zagospodarowanie budynku ściśle pod potrzeby społeczne mieszkańców Woli Mieleckiej.