Wizyta duszpasterska Wola Mielecka 2023/2024

Tradycja wizyty duszpasterskiej, zwana popularnie „kolędą” zawiera w sobie bogactwo znaków i treści. Odbywa się ona po świętach Bożego Narodzenia, kiedy to wspominamy przyjście Boga na ziemię. Okres Bożego Narodzenia jest czasem pogłębienia więzów z Bogiem, z rodziną, jak również z parafią. Kolęda jest oficjalną wizytą duszpasterską, dlatego przyjęcie kapłana w naszych domach jest wyrazem naszej wiary i przywiązania do Kościoła.

Celem wizyty duszpasterskiej jest przede wszystkim modlitwa księdza wraz z parafianami w ich domach, poświęcenie go oraz błogosławieństwo dla rodziny na najbliższy rok. Dla księdza wizyta duszpasterska to też okazja do bliższego poznania swoich parafian ich problemów oraz ich opinii na temat funkcjonowania parafii.

Wizyta duszpasterska w parafii p.w. Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej 2023-2024 roku
28 XII 2023 od godz.8:30 czwartek
od Rzędzianowic lewa strona drogi. Jeden kapłan od nr 12, a drugi od nr 162 do spotkania
29 XII 2023 od godz.8:30 piątek
od Rzędzianowic prawa strona drogi. Jeden kapłan od nr 1, a drugi od nr 142 do spotkania
30 XII 2023 od godz.8:30 sobota
od mostu domy po obu stronach drogi tarnowskiej do ronda oraz domy po lewej stronie od Delikatesów „Centrum” do plebani – dwaj księża.
****************************************************
04 I 2024 od. godz.14:30 czwartek
od nr. 144 domy po prawej stronie od Rzędzianowic do drogi tarnowskiej
08 I 2024 od godz.14:30 poniedziałek
Domy po lewej stronie drogi na Tarnów. Jeden kapłan od Ronda a drugi od Piątkowca do spotkania
11 I 2024 od godz.14:30 czwartek
od Trzciany prawa strona drogi. Jeden kapłan od Trzciany a drugi od starej Kaplicy do spotkania
13 I 2024 od godz.8:30 sobota
od Trzciany lewa strona drogi. Jeden kapłan od Trzciany a drugi od Ścieżek do spotkania
14 I 2024 od godz.14:00 niedziela
od Trzciany prawa strona drogi od Starej kaplicy do plebani
15 I 2024 od godz.14:30 poniedziałek
1. Domy po prawej stronie drogi na Tarnów od Ronda do nr 351
2. Domy po lewej stronie drogi od Podleszan do Ronda
18 I 2024 od godz.14:30 czwartek
Ścieżki i domy naprzeciw Kościoła. Jeden kapłan od początku Ścieżek a drugi od drogi tarnowskiej
20 I 2024 od godz.8:30 sobota
Płyty. Jeden kapłan od drogi na Podleszany a drugi od drogi tarnowskiej
21 I 2024 od godz.14:00 niedziela
Osiedle Baranówka i domy nad stawem
22 I 2024 od godz.14:30 poniedziałek
od Podleszan prawa strona drogi. Jeden kapłan od wału a drugi od Ronda do spotkania
25 I 2024 od. godz.14:30 czwartek
Domy po prawej stronie drogi na Tarnów. Jeden kapłan od nr 352 a drugi od Piątkowca od nr 362 do spotkania
27 I 2024 od. godz.8:30 sobota
Piątkowiec od lasu po obu stronach drogi tarnowskiej - dwóch księży.

Tradycyjne ofiary składane przez was przy okazji kolędy przeznaczone będą na ławki do naszej świątyni.


Jak brzmi drugie imię Jezusa?
Boże Narodzenie to w tradycji chrześcijańskiej upamiętnienie narodzin Chrystusa. Jego pierwsze imię, Jezus, zna zapewne większość ludzi na świecie.
Jak brzmi drugie? I co oznacza?

25 i 26 grudnia wyznawcy kościoła rzymskokatolickiego obchodzą święta Bożego Narodzenia na cześć Jezusa Chrystusa. Z tej okazji warto przypomnieć pewną ciekawostkę, o której niektórzy mogą nie wiedzieć. Mianowicie, jak brzmi miano, uważane często za drugie imię Jezusa.

W źródłach i opisach uznawanych przez kościół rzymskokatolicki Syn Boży określany był wieloma nazwami. W Księdze Ezechiela Daniel nazywa go Synem Człowieczym, podkreślając ludzkie pochodzenia. Jan Apostoł mówi o nim Słowo. U Izajasza pojawiają się takie miana jak Książę Pokoju, Bóg Mocny, Przedziwny Doradca czy Odwieczny Ojciec. Zachariasz używa natomiast określenia Odrośl.

Te wszystkie określenia to jednak tylko opisowe, często dodatkowo ubarwione na poetycką modłę przedstawienia postaci Jezusa. Co do jego właściwego imienia nie ma żadnych wątpliwości. W mitologii chrześcijańskiej nadaje je sam Bóg (czyli w zasadzie wskazuje ludziom, jak mają zwracać się do Niego samego, gdy ten pod postacią człowieka zejdzie na Ziemię).

W Ewangelii według św. Mateusza znajduje się fragment opowiadający o tym, jak Józefowi objawia się we śnie anioł, zesłany przez Stwórcę. Anioł nakazuje mężczyźnie, aby przyjął do swego życia Maryję, bo ta “porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów".

"Pan zbawia", czyli co naprawdę oznacza Jeszua?
Jezus to polska wersja imienia pochodzącego od łacińskiego Iesus. To z kolei jest modyfikacją hebrajskiego Jeszua, skróconej postaci Jehoszua, czyli “Pan zbawia".
W tej samej Ewangelii mowa także o drugim imieniu, jakim Bóg nazywa swojego syna. W Księdze Izajasza czytamy o proroctwie dotyczącym przyjścia Mesjasza: "Oto Dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel" (Izajasz 7:14). Proroctwo to zostało wypełnione, gdy Maryja, Dziewica z Nazaretu, poczęła i porodziła Jezusa.

Miano Emmanuel uważa się zatem za drugie imię Jezusa. Pochodzi z języka hebrajskiego, a oznacza, jak czytamy między innymi u św. Mateusza, "Bóg z nami". To imię jest bardzo ważne w chrześcijaństwie, ponieważ wskazuje na to, że Bóg jest obecny w życiu Jezusa, który z kolei jest Mesjaszem, mającym zbawić świat i ludzi. Chrystus tym samym staje się swoistym spoiwem pomiędzy śmiertelnikami, a Stwórcą.

Skąd wziął się Emmanuel?
Jak pisze Edward Ozorowski w “Słowniku podstawowych pojęć teologicznych": “w Jezusie Chrystusie Bóg stał się Emmanuelem. Odtąd jest nie tylko pośród nas, lecz również w nas. Bliskość Boga względem człowieka w Jezusie Chrystusie rozciąga się na innych ludzi, którzy w ten sposób stanowią Kościół. Przez to, iż jest On Ciałem Chrystusa, rzeczywistość , Boga z nami nie ogranicza się do jednego człowieka, lecz rozciąga się na całą ludzkość.
Imię Emmanuel jest ważne dla chrześcijan, ponieważ ukazuje, że Bóg jest obecny w ich życiu. W Ewangelii według Mateusza czytamy: "A oto Anioł Pański ukazał się Joszefowi (Józefowi) we śnie i rzekł: "Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę, uchodź do Egiptu i tam mieszkaj, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić. On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu, gdzie mieszkał aż do śmierci Heroda. Tak spełniło się słowo, które Pan powiedział przez Proroka: >Z Egiptu wezwałem Syna mego< (Mateusz 2:13-15).

Boże Narodzenie jest zdaniem niektórych urzeczywistnieniem czy spełnieniem proroctwa, mówiącego o przyjściu na świat człowieka o imieniu Emmanuel.