Gorący temat

W kwietniu pojedziemy nowym mostem na Wisłoce

- Stan robót jednoznacznie upoważnia nas, by powiedzieć, że w najbliższych miesiącach, na wiosnę - w miesiącu kwietniu 2020 oku - ten most powinien zostać oddany do użytku - powiedział Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego podczas krótkiego briefingu zorganizowanego już na nowym moście na rzece Wisłoce.

Uchwalono regulamin i podwyżki za odbiór odpadów komunalnych

Na XII sesji Rady Gminy Mielec, dnia 18 grudnia 2019 roku zostały ustalone stawki za odbiór odpadów komunalnych na 2020 rok:
- opłata będzie od mieszkańca, wcześniej był podział na trzy grupy,
- stawka 21 zł od mieszkańca miesięcznie, gdy mieszkaniec zadeklaruje kompostownik w gospodarstwie,
- stawka 25 zł od mieszkańca miesięcznie, w gospodarstwach, w których nie będzie kompostownika,
- wszystkich obowiązuje segregowanie odpadów komunalnych, gospodarstwa w których będzie niewłaściwa segregacja, lub jej nie będzie zapłacą 75 zł od mieszkańca miesięcznie.

Wizytowano budowę nowego mostu na Wisłoce

10 października 2019 roku odbyła się kolejna rada budowy z udziałem przedstawicieli gminy Mielec dla zadania „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka” realizowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Inwestycja wykonywana jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Akcja zbierania podpisów przez członków Rady sołeckiej

W niedzielę 04 sierpnia 2019 roku, po mszach św. przy kaplicy pw. Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej członkowie Rady sołeckiej zbierali podpisy w trzech tematach:
1. Remont drogi i chodnika przy drodze DW983 (droga w stronę Rzędzianowic) oraz budowa brakującego chodnika w Woli Mieleckiej od ścieżek do skrzyżowania.
2. Przeciw budowie elektrowni wodnej na rzece Wisłoka w Podleszanach.
3. Podjęcie działań poprawiających bezpieczeństwo przeciwpowodziowe.
Tematy bardzo ważne dla mieszkańców Woli Mieleckiej i Gminy Mielec, tylko pytanie dlaczego o akcji zbierania podpisów przez członków Rady sołeckiej jako radny dowiedziałem się z ogłoszeń parafialnych będąc na mszy św. o godz. 7.30. Gratuluję komunikacji ????.

Plany obwodnicy Rzędzianowice - Piątkowiec

Wójt Gminy Mielec informuje zainteresowanych mieszkańców naszej gminy o aktualnych rozwiązaniach projektowych Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie dotyczących inwestycji „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra –Radomyśl Wielki – Mielec od m. Piątkowiec do m. Rzędzianowice wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”.

Akcja powodziowa w powiecie mieleckim, maj 2019

Na terenie powiatu mieleckiego trwa duża akcja przeciwpowodziowa. Najgorsza sytuacja występuje w gminie Wadowice Górne. Powstała w prawym wale Potoku Wadowickiego 30-sto metrowa wyrwa spowodowała podtopienie miejscowości Wadowice Dolne.
Centrum zarządzania kryzysowego: Gmina Mielec nr tel. 177745665 - całodobowo.
Powiatowe centrum zarządzania kryzysowego: tel.177800440, 177800435, 177800434.