Jerzy Klementowski

Rencista, urodzony na Kresach Wschodnich RR w rodzinie o tradycjach chrześcijańsko-patriotycznych, syn Franciszka, więźnia łagrów sowieckich w Charkowie. Od 1958 r. zamieszkuje w Woli Mieleckiej. Aktywny działacz społeczny, członek OSP od 1964 r. Obok roli kronikarza, pełnił również wiele innych funkcji społecznych, m.in. w komitecie gazyfikacyjnym, wodociągowym. Przewodniczył: komitetowi organizacji obchodów 100-lecia OSP w Woli Mieleckiej, opracowującemu monografię pt. „Wola Mielecka wczoraj i dziś „. Członek Polskiego Związku Filatelistów od 1992 r., a od 1997 prezes Koła Nr 38 PZF w Mielcu, członek Zarządu Okręgu PZF w Rzeszowie, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku Inwalidów Wojennych RP Oddział w Mielcu, członek TMZM, członek komisji historycznej przy Zarządzie Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Mielcu, sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Mielcu, członek i równocześnie kronikarz Rejonowego Koła Pszczelarzy w Mielcu.

Posiada opracowane eksponaty filatelistyczne pn.: „Korespondencja pocztowa na co dzień", „ Mielec i region mielecki w filatelistyce", „ Pielgrzymki Apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny", "Walka i męczeństwo narodu polskiego w latach 1939 - 1945", „Unia Europejska - nasz wspólny dom Europa" prezentowany na międzynarodowych wystawach filatelistycznych, „Polskie drogi do niepodległości", "Pożarnictwo w filatelistyce", pasjonat amatorskiej fotografii.

Za swoją działalność społeczną otrzymał wiele dyplomów i odznaczeń: Złoty i Brązowy Krzyż Zasługi, Medal 40-lecia Polski Ludowej, Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza, Złoty Medal Związku OSP RR złoty, srebrny i brązowy medal „Za zasługi dla pożarnictwa", odznaka "Za zasługi dla województwa rzeszowskiego", „Wzorowy strażak", honorową odznakę Zasłużonego działacza ZIW RP, honorową złotą, srebrną i brązową odznakę PZF, odznakę Zasłużony dla Okręgu PZF w Rzeszowie, odznakę za wysługę 40-lecia w OSP. Jako autor kroniki OSP - Wola Mielecka, Kroniki Zarządu Oddziału Powiatowego i Gminnego Związku OSP RP wielokrotnie brał udział w Ogólnopolskim Konkursie Kronik OSP Kielce 2002, Tomaszów Mazowiecki 2008, Częstochowa 2011, gdzie otrzymał wyróżnienie w formie dyplomu podpisanego przez prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka, dyplom autorski za pracę pt. "Strażactwo w filatelistyce" w XVIII konkursie na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania "Z dziejów OSP". Jest opiekunem Szkolnego Młodzieżowego Koła nr 39 PZF przy Zespole Szkół im. J. M. Ossolińskiego w Woli Mieleckiej oraz Koła nr 40 PZF w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tuszymie-Gmina Przecław.
Koło nr 38 Polskiego Związku Filatelistów w Mielcu powstało 1.01.1964 roku i zostało zarejestrowane w Zarządzie Oddziału Polskiego Związku Filatelistów w Rzeszowie. Prowadzi ożywioną działalność statutową w zakresie filatelistyki wśród młodzieży i dorosłych. Za zasługi dla filatelistyki polskiej wyróżnione zostało przez ZG PZF Złotą Odznaką Honorową.

Spotkania członków Koła nr 38, odbywają się w Spółdzielczym Domu Kultury w Mielcu, przy ulicy Kusocińskiego 13a, w każdy trzeci poniedziałek miesiąca o 17-tej. Telefon kontaktowy:   608624057


 

Podobne tematy:

- Wystawa Filatelistyczna  ze zbiorów Jerzego Klementowskiego pt. „ Pielgrzymki Apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny”

- Wystawa filatelistyczna pt Polskie drogi do Niepodległości