Aktualności z gminy

XX sesja Rady Gminy Mielec

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ - z w o ł u j ę - S E S J Ę RADY GMINY MIELEC w dniu 12 kwietnia 2012 roku z następującym porządkiem obrad:

Pojemniki na plastik i szkło

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Mielec, że pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów na szkło i plastik służą do zbiórki odpadów opakowaniowych.

Bezprzewodowy internet w Gminie Mielec

Gminy Mielec podpisała porozumienie z firmą P.H.U. SIS z siedzibą w Tarnobrzegu w sprawie świadczenia usługi dostępu do sieci Internet za pośrednictwem sygnału radiowego w technologi Wi-Fi. Spółka zobowiązała się do zainstalowania nadajników, z jednoczesnym zapewnieniem możliwości dostępu do Internetu dla każdego mieszkańca Gminy Mielec o minimalnej prędkości przesyłu 2 Mb/s w systemie bez limitu transferu danych. Spółka deklaruje różwnież, że ceny usług internetowych nie będą wyższe niż średnie ceny u innych operatorów w powiecie mieleckim.

Gmina właścicielem budynku przy Głowackiego. Przeniosą Urząd

Jeszcze pod koniec ubiegłego roku Urząd Gminy Mielec za 930 tys. złotych kupił należący do RUCH-u budynek przy ul. Głowackiego w Mielcu. Kompleksowo zmodernizowany obiekt będzie nową siedzibą Urzędu Gminy. Kiedy? - Na razie konieczne jest przebudowanie obiektu. Mam nadzieję, że zarówno wszystkie formalności, jak i prace budowlano – remontowe zakończą się w 2012 roku – mówi Kazimierz Gacek, wójt gminy Mielec.