Aktualności z gminy

Uchwała „śmieciowa” odłożona, Szkoła w Rydzowie ocalona

Czwartkowa sesja Rady Gminy wiejskiej Mielec miała zadecydować w dwóch ważnych dla mieszkańców sprawach: likwidacji Szkoły Podstawowej w Rydzowie oraz przyjęciu regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mielec. Uchwały dotyczące gospodarki śmieciowej zostały jednak zdjęte z porządku obrad sesji.

Informacje z Gminy Mielec, styczeń 2013

Budowa parkingu wraz z odwodnieniem na drodze wewnętrznej przy Zespole Szkół w miejscowości Wola Mielecka

W związku z opracowywaniem projektu budowlanego pn. „Budowa parkingu wraz z odwodnieniem na drodze wewnętrznej przy Zespole Szkół w miejscowości Wola Mielecka” zapraszam wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach i uprzejmie proszę o przekazywanie opinii, stanowisk, uwag i sugestii do powyższego dokumentu do dnia 10.02.2013 r.

Rok 2013 pod znakiem poważnych inwestycji w Gminie Mielec

Rok 2011 był poświęcony na przygotowywanie projektów i ich składanie do instytucji finansujących. Udało się wtedy też przeprowadzić remonty na ok. 80 km. kanałów, rowów i potoków w Gminie Mielec, a także wykonać asfaltem kilka kilometrów dróg i wybudować na terenie gminy 3718 mb. chodników. Zakupiliśmy specjalistyczny samochód dla GZGK oraz w końcu budując dodatkowy zbiornik na wodę udało się zakończyć z uciążliwymi przerwami z dostawą wody dla mieszkańców zasilanych z ujęcia w Rzędzianowicach. Oddano stadion w Woli Mieleckiej realizowany ze środków RPO.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Gmina Mielec wspólnie z P.H.P.U. „Zagroda" Sp. z o.o. z siedzibą w Strzyżowie organizuje jednorazową zbiórkę odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych Gminy Mielec. W Woli Mieleckiej zbiórka przedmiotów będzie miała miejsce 30 lipca 2012 roku.

XXII sesja Rady Gminy Mielec

Podczas XXII Sesji Rady Gminy Mielec zapadła decyzja o przeznaczeniu kwoty na projekt pod parking koło szkoły, stadionu i budynku SOKiS-u w Woli Mieleckiej.Dużo miejsca w dyskusji poświęcono również finansowaniu i rozwojowi sportu. Temat wywołali prezesi klubów piłkarskich z Woli Mieleckiej i Złotnik.