Aktualności z gminy

„Lato z kulturą” w Gminie Mielec

Tegoroczne wakacje będą  obfitowały w wiele atrakcji i będą bardzo pracowite zarówno dla pracowników  Samorządowego  Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Mielec w Chorzelowie jak i dla grup działających przy SOKiS.

Sesja Rady Gminy, nowa filia SOKiSu

9 czerwca 2011 roku Rada Gminy Mielec uchwałą przekazała część budynku Domu Ludowego w Woli Mieleckiej pod działalność fili SOKiS. Temat ten dorastał ponad dwa lata i wreszcie stał się faktem.

Dzień Samorządowca w Gminie Mielec

Uroczystości odbyły się  w piątek,  a rozpoczęła je Sesja Rady Gminy w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Chorzelowie. Następnie wszyscy zebrani udali się na Uroczystą Mszę Św. w Kościele Parafialnym  p w. Wszystkich Świętych w Chorzelowie.  Dalsza część odbyła się ponownie  w Ośrodku Kultury.

Gmina Mielec skorzysta z nowoczesnych instrumentów finansowania inwestycji?

Na zaproszenie Wójta Gminy Mielec Kazimierza Gacka odbyło się w Urzędzie Gminy spotkanie  przedstawicielami funduszu inwestycyjnego SovereignFund TFI S.A. oraz Deutsche Bank Polska. Tematem spotkania były nowoczesne możliwości finansowania inwestycji samorządu, szczególnie takie które nie powodują zwiększenia zadłużenia.

Pięć gmin chce wspólnie promować turystykę

- Nie jesteśmy tylko terenami przemysłowymi, ale i turystycznymi – zapewnia Kazimierz Gacek, wójt gminy wiejskiej Mielec. Pięć gmin w tym Mielec weszło w porozumienie i będą starać się o pieniądze na promocję terenów Polskie Wschodniej.

Sprawa Domu Ludowego w Woli Mieleckiej

11 maja 2011 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec odbyła się sesja Rady Gminy Mielec, podczas której dyskutowano o utworzeniu fili GOKiS-u w Woli Mieleckiej i podjęcia działalności gospodarczej przez OSP Wola Mielecka.

Zmiany godzin urzędowania w Gminie Mielec

Do tej pory urząd Gminy Mielec załatwiał sprawy mieszkańców w godzinach 7.30-15.30. Od maja Urząd Gminy Mielec będzie otwarty dla mieszkańców w poniedziałki do godziny 17.00. To nie jedyna zmiana, Wójt Gminy Mielec wprowadził w urzędzie Kodeks Etyki.

Kanały i rowy melioracyjne

Czyszczenia rowu Młynna w Woli Mieleckiej
Ponad 160 tysięcy złotych przewidziano w tegorocznym wadowickim budżecie na oczyszczanie kanałów i rowów melioracyjnych. Tymczasem mieszkańcy gminy zgłaszają, że pieniądze na ten cel bywają marnotrawione.

Konsultacje społeczne w sprawie statutu sołectwa

23 stycznia 2011 roku odbyło sie spotkanie mieszkańców Woli Mieleckiej z wójtem Gminy Mielec Kazimierzem Gackiem. Na wstępie odbyły sie konsultacje w sprawie nowego projektu statutu sołectwa. Najwięcej zapytań było w sprawie demokratycznego wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej. Mieszkańcy w głosowaniu jednomyślnie byli za przyjęciem statutu. Następnie wójt przedstawił inwestycje jakie są planowane w tym roku i odpowiadał na pytania mieszkańców.

Ślubowanie nowego wójta Gminy Mielec

Kazimierz Gacek, nowy wójt gminy Mielec złożył ślubowanie i tym samym objął urząd. W uroczystości wziął udział ustępujący wójt, pełniący funkcję przez pięć kadencji Władysław Ochalik, radni, starosta Powiatu Mieleckiego Andrzej Chrabąszcz, dyrektorzy szkół i zaproszeni goście.