Sukces szkół Gminy Wiejskiej Mielec

Na stronie internetowej Wydziału Badań i Analiz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie pojawiły się wyniki uczniów szkół podstawowych ze sprawdzianu.

W powiecie mieleckim do egzaminu przystąpiło 1330 szóstoklasistów, którzy uzyskali średni wynik w punktach 23,84, a w procentach 59,59 %. W województwie podkarpackim wyższe wyniki osiągnęły tylko miasta na prawach powiatu; miasto Krosno (25,58 pkt- 63,96 %), miasto Tarnobrzeg (25,28 pkt - 63,49 %), miasto Rzeszów (25,28 pkt. - 63,21 %).

Najwyższym wynikiem w powiecie poszczycić może się Gmina Wiejska Mielec, w której do egzaminu przystąpiło 134 sześcioklasistów. Gminny wynik lokujący szkoły w ścisłej czołowce Podkarpacia to 25,28 pkt i 63,21 %. Pośród gminnych szkół wysoki wynik stanin osiągnęły podstawówki w Woli Mieleckiej, Trześni, Chrząstowie, Rzędzianowicach, Książnicach, Podleszanach i Chorzelowie. Średni wynik stanin uzyskały szkoły w Złotnikach i Rydzowie. Poniżej 5 stanin nie było w gminie żadnej szkoły.

"Bądźmy dumni z naszych szkół, szczególne podziękowania należą się nauczycielom, uczniom i rodzicom za wielkie zaangażowanie w kształcenie i wychowanie młodego pokolenia. Skorzystajmy z okazji, którą będzie koniec roku szkolnego i odwiedźmy nasze szkoły by całą wspólnotą świętować tak doskonały wynik. Skorzystam z takiej okazji by osobiście podziękować i pogratulować"-mówi wójt Kazimierz Gacek -"

Polityka oświatowa, którą prowadzi gmina jest skuteczna i daje wymierne efekty. Dla mnie najważniejsza jest najwyższa jakość, w którą musi być wyposażony uczeń opuszczający gminne szkoły. A konkretną miarą takiej jakości jest sprawdzian. . Nauczyciele są aktywni, tworzą i realizują projekty za pieniądze unijne. Dzięki temu szkoły są doskonale wyposażone, jak również szeroka jest możliwość zajęć dodatkowych. Zachęcam ich do tego i bardzo cieszę się z ich sukcesów. Najbliższy rok szkolny dla szkół naszej gminy da dodatkowe miejsca w przedszkolach oraz pełną opiekę świetlicową.

Proszę rodziców byście skorzystali z szansy, którą dają szkoły naszej gminy dla najwyższego dobra, którym z pewnością jest dobro Waszych dzieci."