Remont drogi wojewódzkiej nr 984 w Piątkowskim lesie

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - Oddział w Mielcu zlecił wykonanie remontu nawierzchni na trzech drogach wojewódzkich - m.in. w Piątkowcu - na leśnym odcinku drogi.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec
Drogowcy pojawili się na miejscu 10 paździrnika 2022 roku. Po kilku godzinach zdjęta została wierzchnia warstwa asfaltu na sporym odcinku drogi. W najbliższym czasie należy spodziewać się dalszych prac rozbiórkowych, a następnie wyłożenia nowej warstwy asfaltowej.

Drogowcy wprowadzili ruch wahadłowy. Kierowcy muszą liczyć się ze sporym utrudnieniami. Warto zaplanować więcej czasu na podróż tą drogą.

W ramach tego samego zamówienia PZDW zaplanował też nową warstwę asfaltu na drodze wojewódzkiej nr 983 w miejscowości Rzędzianowice oraz drodze nr 982 w miejscowości Sadkowa Góra. Tam także należy spodziewać się drogowców i utrudnień w ruchu.

Koszt remontu asfaltu na wszystkich trzech odcinkach dróg wojewódzkich to ponad 900 tys. zł. Wkład finansowy wniosła w tę inwestycje Gmina Wadowice Górne.

Inwestycja udogodni dojazd mieszkańcom Gmin Wadowice Górne i Radomyśl Wielki w kierunku Mielca.  
Planowany jest dalszy odcinek do rozbudowy w ciągu ten drogi wojewódzkiej.

Podobne tematy:
Remont drogi wojewódzkiej nr 984 w Piątkowskim lesie
Rondo w Piątkowcu już bez sygnalizacji