Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2023/24

Rekrutacja do przedszkola i szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025 w Woli Mieleckiej
Dyrektor Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej ogłasza rekrutację do przedszkola na rok szkolny 2024/2025.

Poniżej informacje o rekrutacji, wymagane dokumenty do pobrania, oraz zarządzenia dyrektora.

Dokumenty również można pobrać w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 - 13.00

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym do przedszkola składają DEKLARACJĘ O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W  ROKU SZKOLNYM 2024/2025.

W/w deklarację składa się w terminie 7 dni poprzedzających rekrutację, a więc w dniach 12.02.2024 – 20.02.2024
 
Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu, tzn. od 1 września 2024 roku.

Rekrutację do przedszkola przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na WNIOSEK rodzica/prawnego opiekuna dziecka.

Rekrutacją do przedszkola objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat (urodzone w latach 2018, 2019, 2020, 2021) nie uczęszczające do przedszkola w bieżącym roku szkolnym.

W przypadku wolnych miejsc w przedszkolu po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w pierwszym terminie, przeprowadza się postępowanie uzupełniające.

źródło: www.zs_wola-mielecka


Materiały:
* DEKLARACJA
DEKLARACJA.pdf 0.15MB

* WNIOSEK​_DO​_PRZEDSZKOLA
WNIOSEK​_DO​_PRZEDSZKOLA.pdf 0.34MB

* ZAŁ​_1​_INFORMACJA​_o​_spełnianiu​_kryteriów​_ustawowych​_2024
ZAŁ​_1​_INFORMACJA​_o​_spełnianiu​_kryteriów​_ustawowych​_2024.pdf 0.17MB

* ZAŁ2​_INFORMACJA​_o​_spełnianiu​_kryteriów​_2024
ZAŁ2​_INFORMACJA​_o​_spełnianiu​_kryteriów​_2024.pdf 0.16MB
* POTWIERDZENIE​_woli​_przyjecia​_do​_przedszkola​_2024
POTWIERDZENIE​_woli​_przyjecia​_do​_przedszkola​_2024.pdf 0.11MB
* ZARZĄDZENIE​_​_Nr​_4
ZARZĄDZENIE​_​_Nr​_4.pdf 0.19MB
* ZARZĄDZENIE​_​_Nr​_3
ZARZĄDZENIE​_​_Nr​_3.pdf 0.17MB