Ks. Piotr Bajor referentem watykańskiej Dykasterii Kultury i Edukacji

Ks. Piotr Bajor został referentem watykańskiej Dykasterii Kultury i Edukacji w sprawach duszpasterstwa akademickiego. Pochodzący z Woli Mieleckiej kapłan będzie osobą pierwszego kontaktu między watykańską dykasterią a ośrodkami na całym świecie, zarówno katolickimi jak i świeckimi, które mają odpowiadać za duszpasterstwo studentów.

Jak informuje Vatican News, nominacja pochodzącego z diecezji tarnowskiej ks. Piotra Bajora wpisuje się w trwający proces reformy Kurii Rzymskiej.
- Moim zadaniem będzie bycie osobą pierwszego kontaktu między watykańską dykasterią a ośrodkami na całym świecie zarówno katolickimi, jak i świeckimi, które mają odpowiadać za duszpasterstwo studentów - powiedział Vatican News ks. Bajor.

Ks. Piotr Bajor, 51-letni tarnowski kapłan pochodzący z Woli Mieleckiej, pracuje w Watykanie od 2007 roku. W ówczesnej Kongregacji Edukacji Katolickiej, która weszła w skład nowej dykasterii, zajmował się sprawami dotyczącymi uniwersytetów i wydziałów teologicznych w krajach Europy środkowo-wschodniej.

- W duchu reformy Kurii Rzymskiej – po połączeniu Papieskiej Rady ds. Kultury i Kongregacji Edukacji Katolickiej - obecna Dykasteria Kultury i Edukacji zwraca uwagę na przestrzeń, która do tej pory nie była wyakcentowana w pracach kurii czy jakiejkolwiek dykasterii. Chodzi o zajęcie się duszpasterstwem akademickim studentów” - tłumaczył dla Vatican News ks. Bajor.

Wskazywał przy tym, że do tej pory wcześniejsza kongregacja edukacji czy obecna dykasteria zwracały bardziej uwagę na działanie administracyjne: na promocję wydziałów kościelnych, uniwersytetów kościelnych i uniwersytetów katolickich oraz opiekę nad nimi.

Aktualnie przełożeni dykasterii zwrócili uwagę, że istnieje przestrzeń, która do tej pory nie była wykorzystana, jaką stanowi duszpasterstwo akademickie. Było ono oczywiście zaopiekowane przez różne struktury danych państw, Konferencji Episkopatów, czy Konferencji Biskupów Europejskich, ale z ramienia Watykanu i Kurii Rzymskiej brakowało takiego spojrzenia i takiej troski - podkreślił nowy referent ds. sprawa duszpasterstwa akademickiego z ramienia watykańskiej Dykasterii Kultury i Edukacji.

Ks. Piotr Józef Bajor urodził się 26 września 1972 w Mielcu, pochodzi z parafii Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej. W 1992 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, rozpoczynając zarazem studia w Instytucie Teologicznym w Tarnowie Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Święcenia diakonatu otrzymał 3 maja 1997 roku z rąk ówczesnego biskupa tarnowskiego Józefa Życińskiego. W maju 1998 roku jako uwieńczenie studiów filozoficzno-teologicznych, przedstawił pracę magisterską pt. "Powojenne dzieje parafii pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu", zyskując tytuł magistra teologii. 30 maja 1998 roku w katedrze w Tarnowie przyjął święcenia kapłańskie z rąk ówczesnego biskupa-ordynariusza Wiktora Skworca.

1 lipca 1998 roku rozpoczął posługę wikariusza w parafii św. Pawła Apostoła w Bochni i katechety w Szkole Podstawowej nr 5 w Bochni. Od 1 września 2001 r. był wikariuszem w parafii pw. św. Kazimierza w Nowym Sączu i katechetą w II Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Sączu.

W październiku 2002 r. rozpoczął studia z teologii dogmatycznej na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie, gdzie 24 stycznia 2007 roku uzyskał doktorat na podstawie dysertacji pt. La processione dello Spirito Santo. La dottrina di Gregorio Palamas in relazione a quella di Agostino e Tommaso d’Aquino” ("Pochodzenie Ducha Świętego. Nauka Grzegorza Palamasa w porównaniu z doktryną Augustyna i Tomasza z Akwinu").

źródło: tarnow.gosc.plParafia Wola Mielecka w obiektywie w 2023 roku  [ZOBACZ >>>]