Kompleksowa przebudowa dróg w Gminie Mielec

Gmina Mielec oficjalnie zakończyła przebudowę kolejnych dróg gminnych. Zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych” było współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Na ten cel w pierwszym naborze w 2021 roku Gmina pozyskała 2 850 000,00 zł wsparcia. Dzięki pozyskanym środkom oraz wkładowi własnemu wykonano przebudowę dróg w pięciu miejscowościach na 8 odcinków dróg, o łącznej długości 3 km 515 m. Wspomniane miejscowości to Rzędzianowice, Chorzelów, Wola Mielecka, Podleszany i Złotniki.


Wola Mielecka - Podleszany

Wola Mielecka

Chorzelów

Końcowej weryfikacji robót dokonali przedstawiciele sołectw. Efekt prac końcowych zweryfikował także Poseł Fryderyk Kapinos. W asyście wójta i radnych dokonał przeglądu prac w terenie.

Łączny koszt nakładów inwestycyjnych wyniósł 3 563 089,70 zł. Drogi z kruszywa zastąpiła masa bitumiczna a w przypadku trzech dróg wewnętrznych, osiedlowych zastosowano kostkę brukową.

Gmina Mielec systematycznie, corocznie realizuje zadania związane z budową czy też przebudową dróg gminnych. Jak ważne są to inwestycje dla lokalnej społeczności, nikogo do tego nie trzeba przekonywać. Dlatego też obecnie trwają prace nad przygotowaniem kolejnej dokumentacji technicznej dla przebudowy dróg w Podleszanach i Chorzelowie.

Już przygotowane rozwiązania drogowe dla miejscowości Trześń, Wola Mielecka/Rzędzianowice posłużyły do złożenia stosownych wniosków o dofinansowanie w ramach kolejnych edycji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.