Archiwum 2010

Sesja Rady Gminy Mielec, utworzenia Publicznego Samorządowego Przedszkola w Woli Mieleckiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 5, art. 58 ust. 1 i 6, art. 62 ust. 5 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - tekst jednolity z 2004 r. (Dz. U. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Gminy Mielec postanawia:
§1
Utworzyć z dniem 1 września 2010 roku Publiczne Samorządowe Przedszkole w Woli Mieleckiej, zwane dalej przedszkolem.

GOPS w Mielcu - pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi

27 czerwca 2010 r. w budynku gimnazjum Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców, którzy w wyniku czerwcowej powodzi ponieśli straty w budynkach mieszkalnych. Kierownik GOPS Mielec Zofia Błach, wyjaśniła szczegółowo zebranym wszystkie form pomocy finansowej, o jaka mogą ubiegać się poszkodowani w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu.

IV edycja Konkursu edukacyjny "ODWAŻMY SIĘ BYĆ WOLNYMI"

W IV edycji konkursu "Odważmy się być wolnymi" organizowanego przez Muzeum Historii Polski młodzież z Gimnazjum w Woli Mieleckiej zajęła I miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych.  Jarosław Hyjek, Angelina Węgrzyn, Danuta Zaręba, opiekun: Jerzy Flis zdobyli pierwsze miejsce za pracę o Stanisławie Kalicie