Czy powstanie Ośrodek Kultury w Woli Mieleckiej, filia GOKiS Chorzelów

21 grudnia 2010 roku na pierwszym spotkaniu po wyborach wójt Gminy Mielec Kazimierz Gacek spotkał się z przedstawicielami Rady Sołeckiej, Koła Gospodyń Wiejskich i Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Mieleckiej, oraz radnymi i dyrektor GOKiS w Chorzelowie. Celem spotkania było zagospodarowanie i ustalenie sposobu zarządzania budynkiem Domu Ludowego w Woli Mieleckiej.

Pierwsze spotkanie wójta Gminy Mielec

Przed spotkaniem wójt zapoznał się z rozmieszczeniem poszczególnych pomieszczeń budynku. Do tej pory największym problemem było wykorzystanie pomieszczeń sąsiadujących z biblioteką szkolną i publiczną, oraz brak dostępu do nich poza godzinami pracy biblioteki. Od października biblioteka szkolna przeniosła swoje zbiory do pomieszczeń szkoły, w pomieszczeniu został tylko księgozbiór biblioteki publicznej.

Żeby budynek Domu Ludowego był bardziej dostosowany do potrzeb lokalnej społeczności konieczne są drobne przeróbki i uzupełnienia. Już niedługo ma pełnić rolę budynku wielofunkcyjnego, z którego będzie korzystał ośrodek kultury, Koło Gospodyń Wiejskich, OSP, Rada Sołecka, a w miarę potrzeb będzie możliwość organizowania okolicznościowych spotkań i przyjęć weselnych.

- budynek jest niezbyt racjonalnie zaprojektowany, zwłaszcza jeśli chodzi o układ pomieszczeń. Myślałem, że pomieszczenia będą bardziej funkcjonalnie dostosowane do potrzeb biblioteki i ośrodka kultury. Drobne modernizacje powinny poprawić jego funkcjonalność. Na daną chwilę pomieszczenie biblioteki jest niewspółmiernie duże do posiadanego księgozbioru, który należy przenieść do mniejszego pomieszczenia. Postaramy się, żeby na początku 2011 roku filia ośrodka kultury zaczęła funkcjonować w Woli Mieleckiej. Chcemy przenieść część działalności GOKiS-u, aby dzieci i młodzież z tej strony Wisłoki miały bliżej do zajęć kulturalnych, jakie właśnie dla nich oferujemy. Gdy działalność będzie się rozwijała w sposób prawidłowy będziemy adoptować kolejne pomieszczenia i tworzyć dodatkowe miejsca pracy. Spotkanie przyniosło pewien konsensus, mieszkańcy wyrazili zgodę na utworzenie ośrodka kultury w Woli Mieleckiej. Najwyższy już czas zakończyć ciągnący się już od kilku lat problem zagospodarowania pomieszczeń Domu Ludowego dla dobra i potrzeb młodzieży i mieszkańców – powiedział wójt Kazimierz Gacek.

Na spotkaniu zapadły również decyzje co do sposobu zarządzania budynkiem. Opiekę nad budynkiem przejmie dyrektor GOKiS-u Dorota Kieraś-Jędrychowska, która wyraziła wolę współpracy z organizacjami społecznymi działającymi w Woli Mieleckiej w organizowaniu spotkań i imprez.

Koło Gospodyń Wiejskich na czas dostosowania pomieszczeń budynku udostępniło swoje pomieszczenie bibliotece publicznej, a w pomieszczeniach biblioteki rozpocznie działalność filia Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.

Dom Ludowy, Zespól Szkół, budowany kościół , obiekt sportowy korzystnie działają na wizualizację powstającego pięknego kompleksu obiektów użyteczności publicznej. Już niedługo OSP Wola Mielecka otrzyma nowy samochód dla swoich potrzeb, dlatego trzeba myśleć przyszłościowo, o wyremontowaniu budynku w którym mieści się garaż i nadać mu odpowiedni do otoczenia wygląd.

Najbliższe miesiące pokażą, czy uzgodnienia, które zapadły na spotkaniu będą realizowane dla dobra lokalnej społeczności.

wichz


Filmy z spotkania
Zagospodarowanie Domu Ludowego, Wola Mielecka 21.12.2010