Spotkanie kandydatów z mieszkańcami Woli Mieleckiej, Wybory samorządowe 2010

O urząd wójta Gminy Wiejskiej  zabiega pięciu kandydatów: Zbigniew Babula, Zbigniew Działowski, Kazimierz Gacek, Andrzej Klich i Józef Piątek.

 

Wybory samorządowe 2010

31 października 2010 roku w Domu Ludowym w Woli Mieleckiej odbyło się spotkanie kandydatów do sejmiku wojewódzkiego, Rady Powiatu, Rady Gminy, oraz wójta Gminy Mielec z mieszkańcami Woli Mieleckiej. Kandydaci przedstawili swoje idee i programy poszczególnych komitetów w walce o fotel wójta Gminy Mielec. Przedstawili osoby, które są w ich komitetach, a startują w wyborach do Rady Gminy.

Następnie rozpoczęła się dyskusja, poszczególni kandydaci po wysłuchaniu głosów z sali, odnieśli się kolejno do poruszonych spraw, które przedstawili w swoich programach.

Trzygodzinne spotkanie przebiegało spokojnie, padały słowa troski o dobro mieszkańców, powszechne było odczucie dokonania zmian, zatrzymania niekorzystnych zjawisk i procesów.

Ale w demokratycznym państwie nie wystarczy mieć rację; trzeba mieć jeszcze większość. A o tym, kto ją będzie miał, zdecydują wkrótce wyborcy.