Biuletyn Informacyjny Gminy Mielec 2019 roku

Szanowni Państwo, Mieszkańcy i Przyjaciele Gminy Mielec!
W tym wyjątkowym okresie - schyłku roku 2019 - oddajemy w Państwa ręce piąty egzemplarz Biuletynu Informacyjnego Gminy Mielec. Publikacja ta jest „pigułką” wiedzy na temat przeszłego, teraźniejszego i przyszłego funkcjonowania naszej Gminy, a także podsumowaniem całorocznych działań inwestycyjnych realizowanych  we wszystkich sołectwach.

POBIERZ Biuetyn

Bieżący rok obfitował w wiele ważnych inicjatyw i wydarzeń, jednak w niniejszej publikacji skupimy się na tych priorytetowych, które wyznaczały kierunki rozwoju naszej „małej Ojczyzny”. Jeśli zechcielibyście Państwo dokładnie zapoznać się z wszystkimi, już dziś zachęcam do analizy „Raportu o Stanie Gminy”, który w II kwartale 2020 roku dostępny będzie na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mielec.

Gmina to nie tylko obszar na mapie. To także ludzie, którzy ją tworzą i wspierają. Z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim, którzy w minionym roku aktywnie włączyli się w działania lokalnego samorządu. Mam tu na myśli zarówno mieszkańców, jak i parlamentarzystów, władze województwa podkarpackiego, władze powiatu mieleckiego, sołtysów oraz rady sołeckie. Specjalne podziękowania należą się również radnym, którzy  dostrzegają potrzeby mieszkańców wszystkich miejscowości, dążą do poprawy komfortu życia i zrównoważonego rozwoju każdego sołectwa. Osób zaangażowanych jest znacznie więcej, ale nie sposób wskazać wszystkich, którzy pomagali nam w 2019 roku. Mam nadzieję, że się za to nie obrażą, a w następnym roku poszerzy się krąg zwolenników i sprzymierzeńców Gminy Mielec.

Podobnie jak w przypadku naszych budżetów domowych, budżet Gminy jest ograniczony. Chciałbym bardzo, aby wszystkie zgłaszane do Urzędu Gminy problemy i pomysły były realizowane jak najszybciej. Jednak w pierwszej kolejności zobligowani jesteśmy do realizacji tych niezbędnych dla bieżącego funkcjonowania Gminy. Cieszę się jednak, że pomimo coraz większej ilości zadań zlecanych przez państwo na samorządy, corocznie udaje nam się przeprowadzać kolejne działania inwestycyjne. Wiele z nich nie doczekałoby się realizacji, gdyby nie skutecznie pozyskane środki zewnętrzne. Otrzymane w 2019 roku dofinansowania i promesy w znaczny sposób przyspieszyły realizację wielu działań bezpośrednio wpływających na poziom życia mieszkańców.

Biuletyn podzielony został na działy tematyczne związane z funkcjonowaniem Gminy Mielec. Na pierwszych stronach przeczytacie Państwo o budżecie, absolutorium i „Raporcie o Stanie Gminy za rok 2018”. Na początku publikacji prezentujemy również  działania inwestycyjne związane między innymi z modernizacją gminnego układu drogowego, budową kanalizacji w Książnicach, wykonaniem sal przedszkolnych w Rydzowie oraz  powstaniem zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Woli Mieleckiej. Dział związany z transportem traktuje  o nowo uruchomionej linii MKS do Woli Mieleckiej i Rzędzianowic oraz obowiązkach związanych z drożnością przepustów drogowych. Niezwykle istotnym tematem jest ochrona środowiska, o której mowa w środkowej części publikacji. Ekoenergia, utylizacja azbestu oraz zmiany w gospodarce odpadami to najważniejsze tematy, jakie towarzyszyły nam w 2019 roku. Oświata pochłania znaczną część naszego gminnego budżetu, dlatego też w biuletynie znajdą Państwo informację o prowadzonych modernizacjach oraz osiągnięciach gminnych placówek edukacyjnych. Poza inwestycjami dbamy także o kultywowanie tradycji oraz wsparcie lokalnych artystów, o czym można przekonać się w dziale „Kultura”. Niezwykle ważne jest dla nas bezpieczeństwo mieszkańców. Jak pokazała majowa powódź, w sytuacjach kryzysowych w pierwszej kolejności pomagały nam Ochotnicze Jednostki Straży Pożarnych. W związku z tym stale modernizujemy ich wyposażenie, o czym można przeczytać na końcowych stronach. Podsumowaniem publikacji są działania realizowane lub współfinansowane z funduszy sołeckich, dzięki którym z roku na rok nasza Gmina staje się atrakcyjniejsza dla mieszkańców, przedsiębiorców oraz odwiedzających nas gości.

Życzę przyjemnej lektury,

Wójt Gminy Mielec
Józef Piątek