W kwietniu pojedziemy nowym mostem na Wisłoce

- Stan robót jednoznacznie upoważnia nas, by powiedzieć, że w najbliższych miesiącach, na wiosnę - w miesiącu kwietniu 2020 oku - ten most powinien zostać oddany do użytku - powiedział Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego podczas krótkiego briefingu zorganizowanego już na nowym moście na rzece Wisłoce.

Trwające od jesieni 2018 roku prace przy budowie nowego mostu na Wisłoce mają zakończyć się w kwietniu 2020 roku. Konstrukcja mostu już od września 2019 łączy dwa brzegi, a obecny stan robót - jak deklaruje marszałek woj. podkarpackiego Władysław Ortyl – upoważnia do stwierdzenia, że kierowcy pojadą nowym traktem już w kwietniu.

Nowy most na Wisłoce o długości ponad 530 metrów zlokalizowany jest w północno-zachodniej części gminy Mielec pomiędzy Rzędzianowicami a Chorzelowem, dokładniej między drogą wojewódzką nr 983, a drogą powiatową Tuszów Narodowy – Mielec – Rzochów. Prowadzi do niego nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 984 od ul. Sienkiewicza w Mielcu przez Złotniki, z drugiej strony kończy się rondem w Rzędzianowicach.

Jeśli tak się stanie to wiosną otwarty zostanie odcinek nowej drogi od Chorzelowa, poprzez Złotniki i nowy most na Wisłoce, aż do Rzędzianowic. Tu także gotowe jest już rondo, które połączy nowy odcinek drogi z dotychczasową drogą wojewódzką. Marszałek podczas krótkiego briefingu prasowego na moście, zorganizowanego 9 stycznia, podkreślił, że cała inwestycja północnej obwodnicy Mielca na samym moście się nie kończy.

- Oddanie do użytku mostu na Wisłoce to będzie dla miasta i powiatu bardzo ważny czas, ale z niecierpliwością będziemy też czekali na dwie pozostałe inwestycje, bo to one dają kompleksowy efekt związany z układem komunikacyjnym do miasta i Specjalnej Strefy Ekonomicznej – powiedział nawiązując tym samym do planowanego wiaduktu nad ulicą Sienkiewicza i torami kolejowymi, a także – już po drugiej stronie rzeki – dalszego odcinka drogi od Rzędzianowic do Piątkowca.


Realizowany obecnie odcinek zaczyna się rondem czterowlotowym na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 983 w Rzędzianowicach. Droga w dalszej części przecina Wisłokę – mostem o długości 534 metry, główne przęsło nad mostem ma 100 metrów długości. Kolejno trasa przecina za pomocą skrzyżowania zwykłego o poszerzonych wlotach drogę powiatową w Złotnikach. Następnie droga wojewódzka nr 984 przebiega przez tereny rolne oraz nieużytki i kończy się rondem trzywlotowym. Prawy wlot ronda jest początkiem wybudowanej łącznicy o długości 310 m w kierunku ronda o trzech wlotach z istniejącą drogą Mielec – Tuszów Narodowy w miejscowości Chorzelów, która przebiega wzdłuż linii kolejowej nr 25.

Cała wartość inwestycji to 43 miliony 659 tysięcy zł na most z dojazdami.
Większość prac została już zrealizowana - gotowe są zarówno drogi dojazdowe, jak i w sporej mierze sam most.

Pełne zestawienie robót drogowych:
• Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od Rzędzianowic do Chorzelowa z przekroczeniem Wisłoki mostem
• Budowa ronda w Rzędzianowicach (4-wlotowego) z drogą wojewódzką nr 983
• Budowa skrzyżowania w Złotnikach (skrzyżowanie zwykłe) o poszerzonych wlotach z drogą powiatową nr 1143R
• Budowa ronda w Chorzelowie (3-wlotowego) z projektowaną drogą wojewódzką nr 984 i projektowaną łącznicą do drogi powiatowej Tuszów Narodowy – Mielec – Rzochów
• Budowa odcinka łącznicy pomiędzy projektowaną drogą wojewódzką nr 984 a istniejącą drogą powiatową Tuszów Narodowy – Mielec – Rzochów
• Budowa ronda w Chorzelowie (3-wlotowego) z projektowaną łącznicą i istniejącą drogą powiatową Tuszów Narodowy – Mielec – Rzochów
• Budowa zjazdów indywidualnych i publicznych do działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym
• Przebudowa i budowa nowych sieci infrastruktury technicznej
• Budowa oświetlenia na skrzyżowaniach
• Budowa odwodnienia drogi w postaci rowów oraz odcinkowo kanalizacji deszczowej
• Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych z dopuszczeniem ruchu pieszego
• Budowa chodników od skrzyżowania w Rzędzianowicach do mostu oraz od skrzyżowania w Złotnikach do mostu dzięki dotacji Gminy Mielec

Most zaprojektowano jako konstrukcję w postaci ustroju wieloprzęsłowego płytowo-belkowego o konstrukcji sprężonej i zespolonej (w przęśle nurtowym) opartego na żelbetowych przyczółkach i filarach. Podpory usytuowane są w skosie do osi drogi pod kątem 71,70 stopni.link do galerii: https://wicherski1.blogspot.com/2020/01/nowy-most-na-wisoce-w-obiektywie.html#more