Kanalizacja sanitarna Woli Mieleckiej etap II

Mapka II etapu kanalizacji. Kolorem niebieski oznaczono etap II kanalizacji sanitarnej w Woli Mieleckiej.Kolorem niebieski oznaczono etap II kanalizacji sanitarnej w Woli Mieleckiej. (fot. wichz)

https://www.facebook.com/wolamielecka/