Biblioteka szkolna i publiczna w Domu Ludowym, nowa świetlica szkolna od 1 lutego 2008

Od 1 września 2007 roku dwie biblioteki; szkolna i publiczka są czynne w nowym lokalu Domu Ludowego.


Od 1 listopada podłączono tam internet i można z niego korzystać bezpłatnie na 4 komputerach multimedialnego centrum informacji. Księgozbiór szczególnie szkolny znacznie się ostatnio wzbogacił o lektury, słowniki a także tematyczne encyklopedie. Zapraszamy czytelników młodych i starszych do korzystania.

Biblioteka jest czynna w godz.

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
od 10 do 18.00
od 10 do 13.00
od 10 do 19.00
od 10 do 13.00
od 10 do 18.00

Komunikat Dyrektora szkoły, świetlica szkolna!

Z dniem 1 lutego 2008 w Zespole Szkół w Woli Mieleckiej rozpocznie działalność świetlica szkolna w godzinach od 12 do 16.00. Świetlica jest organizowana dla uczniów szkoły podstawowej. W związku z tym proszę zainteresowanych rodziców o zapisy dzieci w sekretariacie szkoły w terminie do 25 stycznia 2008 r.


Współpraca naszej szkoły z Kołem Gospodyń Wiejskich !

Po ostatnim zebraniu sprawozdawczym KGW w Woli Mieleckiej otworzyła się nowa wizja działania w partnerstwie ze szkołą i Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych Przedwisłocze. Panie z koła na czele z Genowefą Krawiec spotkały się z nauczycielem plastyki i wicedyrektorem szkoły P. Małgorzatą Jastrząb by pod jej kierunkiem uczyć się wykonywania stroików i ozdóbek choinkowych. Dyrektor szkoły złożył też paniom propozycję ubiegania się w partnerstwie z SiL Przedwisłocze o środki unijne w ramach integracji społecznej Programu jyjnego Kapitał Ludzki.
żródło - 27-12-2007 2007 Wolomielczanin nr.14