I miejsce w konkursie Europa w każdej Gminie

Pierwsze miejsce strony internetowej Zespołu Szkół z Woli Mieleckiej w Ogólnopolskim konkursie na najlepsze witryny internetowe pt. EUROPA W KAŻDEJ GMINIE.


Z przyjemnością informujemy, iż witryna internetowa Zespołu Szkół im. J. M. Ossolińskiego w Woli Mieleckiej, stworzona i prowadzona przez Łukasza Wicherskiego z Woli Mieleckiej, zajęła pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie na najlepszą witrynę internetową społeczności lokalnych „Europa w każdej gminie” pod honorowym patronatem wicepremiera RP Waldemara Pawlaka, wśród prawie stu prac przesłanych na konkurs.

5 czerwca 2007 roku wystartował Ogólnopolski Konkurs na najlepsze witryny internetowe społeczności lokalnych pt. EUROPA W KAŻDEJ GMINIE. Organizatorem konkursu było Polskie Stronnictwo Ludowe, patronat medialny nad nim objęła redakcja Zielonego Sztandaru, a Waldemar Pawlak, prezes PSL został Patronem Honorowym konkursu, który powiedział; ”najważniejszym celem tego przedsięwzięcia jest tworzenie warunków umożliwiających angażowanie się społeczności lokalnych w działalność publiczną. Pobudzanie dzięki nowoczesnym technologiom aspiracji poznawczych przedstawicieli tych społeczności, kształtowanie aktywnej postawy wobec rzeczywistości i prezentacja swoich inicjatyw.

Celem konkursu było pobudzanie aktywności środowisk i organizacji lokalnych oraz lokalnych przedsięwzięć i inicjatyw za pomocą sieci Internet. Wspieranie współpracy różnych środowisk na rzecz swojej miejscowości i jej promocja w Internecie . Tworzenie warunków umożliwiających angażowanie się społecznościom lokalnym w działalność publiczną oraz pobudzanie dzięki nowoczesnym technologiom aspiracji poznawczych przedstawicieli społeczności, kształtowanie aktywnej postawy wobec rzeczywistości, . Powszechny rozwój witryn internetowych w kraju – w każdej miejscowości, . Kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej, propagowanie multimediów jako narzędzi pracy i nauki.

Podsumowanie konkursu odbyło się 22 grudnia 2007 roku w Centrum Artystycznym Fabryki Trzciny w Warszawie. Twórca i administrator strony internetowej Łukasz Wicherski, oraz dyrektor Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej Kazimierz Ogorzałek otrzymali zaproszenie jako laureaci na Wigilię Polską z udziałem wicepremiera Waldemara Pawlaka, oraz podsumowanie ogólnopolskiego konkursu na najlepszą witrynę internetową społeczności lokalnych „Europa w każdej gminie".

Wśród zebranych byli m.in. minister rolnictwa Marek Sawicki, wicepremier Waldemar Pawlak, wicemarszałek Jarosław Kalinowski, przewodniczący Klubu Poselskiego PSL Stanisław Żelichowski.

Po mowach powitalnych odbyło się podsumowanie ogólnopolskiego konkursu na najlepszą witrynę internetową społeczności lokalnych „Europa w każdej gminie".

Komisja oceniająca przesłane prace w składzie:

1. Ewa Kierzkowska sekretarz Klubu Poselskiego PSL - przewodnicząca
2. Henryk Cichecki prezes Wydawnictwa Ludowego
3. Robert Matejuk redaktor naczelny Zielonego Sztandaru
4. Marcin Wieczorek informatyk

Przyznała:

I miejsce
za stronę internetową Zespołu Szkół im. J. Maksymiliana Ossolińskiego w Woli Mieleckiej
(www.zswolamielecka.ovh.org) – twórca i administrator strony Łukasz Wicherski

II miejsce za stronę internetową Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Młody Mołodycz (www.molodycz.prv.pl)

III miejsce za stronę internetową Gminy Sulęcin (www.sulecin.pl)

Jury dokonała przeglądu i oceny prawie stu prac uczestników konkursu z całego kraju. Przy ocenie stron internetowych były brane pod uwagę przede wszystkim walory użytkowe, informacyjne i techniczne, oraz przygotowanie bez udziału firm wyspecjalizowanych. Organizatorom zależało na projektach oryginalnych i estetycznych (nie wykorzystujących powszechnie dostępnych szablonów), w których grafika i teksty korespondują z poruszanymi tematami. Pod uwagę brana również była dynamika i czytelność witryn.

Zdaniem jury nagrodzone strony internetowe pobudzają aktywność środowisk i organizacji lokalnych oraz wpływają na powstawanie lokalnych przedsięwzięć i inicjatyw. Wymienione witryny tworzą także warunki umożliwiające angażowanie się społeczności lokalnych w działalność publiczną i przyczyniają się do otwarcia się społeczności lokalnych na innowacyjne rozwiązania.

W świąteczny nastrój zaproszonych gości wprowadziły kolędy, grane przez 40-osobowy zespół "Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej ZHP OSP" z Uniejowa", oraz koncert wigilijno-świąteczny w wykonaniu Alicji Majewskiej, Włodzimierza Korcza i Strzyżowskiego Chóru Kameralnego pod dyrekcją Grzegorza Oliwy.


 

Zbigniew Wicherski