Odbiór projektu „Rozbudowa budynku OSP Wola Mielecka”

Protokół odbioru robót spisany w dniu 30 czerwca.2006 roku.


Komisja w składzie:
1.Tadeusz Lipka – przewodniczący
2.Renata Gębarowska-Piwnica – UG Mielec
3. Bronisław Ryś – wykonawca
4. Zbigniew Drabik – kierownik budowy
5. Edward Sikora – inspektor nadzoru inwest.
6. Henryk Jaworski – sołtys wsi Wola Mielecka
7. Eugeniusz Bąk – prezes OSP Wola Mielecka
Powołana przez wójta Gminy Mielec dokonała odbioru: „Rozbudowa budynku OSP Wola Mielecka” wykonanego z umową  dofinansowaną ze środków SPO – Odnowa wsi i zachowanie dziedzictwa Kulturalnego” przez „Bron-Bud_ - ZBHP Podleszany 310, 39-300 Mielec.

Uwagi i wnioski komisji:
Zakres rzeczowy określony w umowie został zrealizowany. Komisja po wykonaniu przeglądu obiektu wnioskuje o wykonanie prac zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego protokołu.

W związku z tym komisja uznaje roboty za zakończone o odebrane.
Upoważnia sie wykonawcę do wystawienia Rachunku Uproszczonego.
Na tym protokół zakończono.Województwo: podkarpackie
Działanie: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
Dla wniosków złożonych w terminie od 14 marca 2005 do 18 kwietnia 2005r.

Lista Rankingowa Projektów zarekomendowanych do realizacji przez Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 198/3160/05 z dnia 19 lipca 2005r.

Lp.                                        61
Wnioskodawca:                    Mielec
Znak sprawy:                       SPO/2.3/41/05
Tytuł i lokalizacja projektu:    Rozbudowa budynku OSP w Woli Mieleckiej
Liczba punktów:                     4