Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Przedwisłocze”

13 grudnia 2006 roku na zebraniu wyborczym wybrano: zarząd, komisję rewizyjną i skrutacyjną Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych  "Przedwisłocze".

Zarząd

Ogorzałek Kazimierz - przewodniczący
Gacek Kazimierz - zastępca
Czerniejewski Jerzy
Frącz Tadeusz
Grdeń Janusz
Hull Zbigniew
Maciejak Jerzy
Ortyl Tomasz
Pogoda Daniel

Komisja Rewizyjna

Niedźwiedź Artur - przewodniczący
Bożek Wiesław
Bardowski Andrzej
Tylutki Stanisław
Zaremba Janusz
Komisja Skrutacyjna

Jastrząb Małgorzata - przewodnicząca
Kołodziej Jan
Wicherski Zbigniew

Stoją od lewej: Pogoda Daniel, Frącz Tadeusz, Czerniejewski Jerzy, Grdeń Janusz,
Ogorzałek Kazimierz( przewodniczący), Hull Zbigniew, Maciejak Jerzy, Ortyl Tomasz, Gacek Kazimierz
foto. Zbigniew Wicherski