Cała Polska czyta dzieciom – Wola Mielecka też!

Początek czerwca to dla bibliotek publicznych czas trwania kampanii ,,Cała Polska czyta dzieciom”. Już po raz  trzynasty jest organizowana  akcja, której celem jest podnoszenie poziomu świadomości społecznej dotyczącej roli czytania w rozwoju psychicznym dziecka i popularyzacja czytelnictwa wśród najmłodszych.

Głęboko wierząc, że czytanie dzieciom jest najlepszą inwestycją w ich przyszłość Filia Biblioteczna w Woli Mieleckiej również i w tym roku włączyła się do akcji i zorganizowała spotkanie uczniów klasy 0 ze Szkoły Podstawowej w Woli Mieleckiej, na którym czytali dzieciom zaproszeni goście:

Radny Powiatu Mieleckiego, Prezes Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Mieleckiego –Józef Smaczny,
Radna Gminy Mielec – Wanda Mika,

Sołtys wsi Wola Mielecka  - Wiesław Soboń.

Najmłodsi wysłuchali wesołych wierszy Wiesława Drabika, Juliana Tuwima i Wioletty Piaseckiej. Były też zagadki nagradzane drobnymi nagrodami i głośnymi brawami. Na zakończenie wszyscy otrzymali słodkie upominki, ufundowane przez naszą bibliotekę i sołtysa wsi Pana Wiesława Sobonia.

 

Pamiętajmy i to nie tylko w czerwcu, że:

 "Głośne czytanie ważne jest jak śniadanie.
  Czytając, umysły dzieci karmimy.
  Wyobraźnię i myślenie ich wzbogacimy”.