Remonty dróg w Gminie Mielec, droga do KOMOSU

Blisko pół miliona złotych poszło na poprawę infrastruktury drogowej w Gminie Mielec. Krajobraz dróg z dziurami w centrum miejscowości Chorzelów i Wola Chorzelowska dominował przez ostatnie lata. Przebudowy wymagały również drogi Woli Mieleckiej, Książnicach, Podleszanach i Rzędzianowicach.Lepszych dojazdów do posesji doczekali się również mieszkańcy Woli Mieleckiej.  W tej części miejscowości potocznie nazywanej  „Komos”, do działki o nr 1407 położono 180 metrową warstwę asfaltu.

- W ostatnim czasie priorytetem Gminy Mielec jest infrastruktura drogowa. W samym październiku i listopadzie na ten cel wydaliśmy pół miliona złotych.

Na zły stan dróg w samym centrum miejscowości narzekali szczególnie mieszkańcy Woli Chorzelowskiej i Chorzelowa.  Swoje potrzeby w tej kwestii zgłaszały również miejscowości Woli Mieleckiej, Podleszan i Książnic czy Rzędzianowic. Musieliśmy szybko zareagować, tym bardziej, że niektóre inwestycję czekały już kilka lat – informuje Józef Piątek, wójt Gminy Mielec.


W przypadku remontu pierwszej z nich wójt Gminy Mielec wspólnie z mieszkańcami ustalił jej priorytet na zebraniu sołeckim. Zdecydowano, że remontowana będzie drogę dojazdowa do miejscowości przez las od strony Mościsk czyli  ta droga bliższa gospodarstw. Jeszcze w tym tygodniu odbędzie się odbiór tej drogi, na której położona została podwójna warstwa asfaltu o łącznej grubości 7 cm.

Intensywne wykorzystanie drogi wewnętrznej Chorzelów "Górki", która stanowi dojazd do chociażby Zespołu Szkół  znacznie pogorszył jej stan. Celem realizowanego remontu drogi gminnej w m. Chorzelów jest poprawa stanu technicznego nawierzchni.  W ramach tego zadania oprócz nowej nawierzchni asfaltowej wykonane zostaną pobocza z kruszywa, które w części pełnić będą rolę drenażu chłonnego – zbierającego wodę z nawierzchni asfaltowej. Parametry i stan techniczny istniejącej sieci gazowej biegnącej w części pod drogą powoduje, że w przypadku przebudowy drogi podlegającej na budowie kanalizacji deszczowej pod drogą koszty przebudowy gazociągu i drogi przerosłyby możliwości finansowe Gminy.

Lepszych dojazdów do posesji doczekali się również mieszkańcy Woli Mieleckiej.  W tej części miejscowości  potocznie nazywanej  „Komos”, na działce  o nr 1407 położono 180 metrową warstwę asfaltu. Utwardzano kruszywem drogę na odcinku 300 metrów w Podleszanach i Książnicach. W miesiącu listopadzie podobnym remontem zostanie objęta droga dojazdowa do gruntów rolnych w obrębie Rzędzianowic.

Gmina Mielec