Nowy most na Wisłoce na wysokości ulicy Kosmonautów

Jak w Urzędzie Marszałkowskim ocenione zostały propozycje lokalizacji nowego mostu dla Mielca, jakie argumenty zadecydowały o zlokalizowaniu przyszłej przeprawy przez Wisłokę na wysokości ulicy Kosmonautów?

W oficjalnej prezentacji Urzędu Marszałkowskiego „Usprawnienie połączenia miasta Mielca od strony zachodniej w kierunku autostrady A-4” ocenione zostały warianty lokalizacji mostu na przedłużeniu ulicy Traugutta oraz Kosmonautów.


Najważniejszą drogą wyprowadzającą ruch z Mielca w kierunku zachodnim jest droga wojewódzka 984 Mielec - Radomyśl Wielki - Lisia Góra:
- swój bieg rozpoczyna na granicy Województwa Małopolskiego
- prowadzi z miasta Mielca bezpośrednio do zjazdu z autostrady A4 w m. Lisia Góra.
- przenosi znaczny ruch pojazdów ciężarowych
- planowana budowa północnej obwodnicy Mielca wciągu tej drogi wyprowadzi ruchu samochodów ciężarowych poza centrum miasta
usprawni połączenie ze strefą ekonomiczną.

 

Dlaczego Mielec potrzebuje budowy nowego mostu i usprawnienia układy komunikacyjnego po stronie zachodniej?

- Struktura ruchu w ciągu DW 984 wykazuje przejazd przez most w Woli Mieleckiej w kierunku Mielca 28,5 tyś. pojazdów na dobę. W tej sytuacji konieczna jest budowa z tego kierunku kolejnej przeprawy mostowej celem rozłożenia ruchu. Obwodnica czy to Północna czy Południowa poprowadzona w dużej odległości od centrum miasta spełni swoje zadania ponieważ wyprowadzi ruch ciężarowy z centrum miasta i udrożni strukturę ruchową w centrum - czytamy w prezentacji Urzędu Marszałkowskiego.


Przygotowane zostały ostatecznie dwa warianty lokalizacji nowego mostu, w północnej części miasta.

Główne oceny wariantu Traugutta:
- przebieg tego wariantu (bliżej miasta)  spowoduje  utrudnienia ruchu ze względu na konieczność przejazdu całego ruchu przez miasto
- spowoduje koszty związane z wyburzeniami budynków co może powodować protesty mieszkańców,
- łączny koszt inwestycji ok. 80 mln w tym koszt budowy mostu przez rzekę Wisłoka
- długość odcinka budowy nowej drogi oraz budowy nowego mostu ok. 1,5 km

Główne oceny wariantu Kosmonautów:
- Przebieg drogi przez tereny rolnicze w tym wariancie powoduje ograniczenie wyburzeń a tym samym zmniejszenie protestów mieszkańców
- Łączny koszt w/w przebudowy i budowy łącznika wyniósłby ok. 80 mln zł, w tym most na rzece Wisłoka.
- Długość odcinka nowej drogi oraz budowy nowego mostu jest podobna jak w wariancie I czyli ok. 1,5 km


W efekcie, jak już informowaliśmy, Urząd Marszałkowski zdecydował się na zlokalizowanie mostu na wysokości ulicy Kosmonautów.

Zaplanowane w Urzędzie Marszałkowskim inwestycje związane z siecią komunikacyjną wokół Mielca:
- Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od granicy województwa  w do początku planowanej obwodnicy  miejscowości Radomyśl Wielki
- Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od końca obwodnicy Radomyśl Wielki do początku budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984,
- Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 do drogi wojewódzkiej nr 985 wraz z budową mostu na rzece Wisłoce,
- Budowa dwóch rond z dojazdami i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego w miejscowości Wola Mielecka:
  * na skrzyżowaniu z drogą powiatową Borowa – Przecław
  * na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 983 Sadkowa Góra – Mielec

- Budowa obwodnicy miejscowości Radomyśl Wielki (w rezerwie)
- Program Operacyjny Polska Wschodnia - Rewitalizacja linii kolejowej L-25 Łódź Kaliska-Dębica odc. Gr. woj. –Padew Narodowa
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego - Rewitalizacja linii kolejowej L-25 Łódź Kaliska – Dębica odc. Padew Narodowa - Dębica.
źródło: Hej Mielec