Zebranie wiejskie, fundusz sołecki 2013

Po raz kolejny sołectwa Gminy Mielec mają szansę skorzystać z środków finansowych zagwarantowanych w funduszu sołeckim.


Pieniądze z funduszu sołeckiego są to środki finansowe w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców.

Na co można je przeznaczyć? Środki z funduszu sołeckiego można przeznaczyć na zakup krzewów, kwiatów, koszy na śmieci, na wykonanie remontów np. chodników lub oświetlenia, organizację imprez sołeckich, na zakup narzędzi  dla sołectwa. Jeśli mieszkańcy zdecydują, środki te można przeznaczyć także na wsparcie dla szkoły i ośrodków kultury. Decyzję na jakie zadania zostaną te pieniądze wydane  mogą podjąć tylko i wyłącznie mieszkańcy sołectwa w drodze uchwały podjętej  na zebraniu wiejskim. Termin składania wniosków do funduszu sołeckiego upływa 30 września 2012 r.Wysokość funduszu sołeckiego dla sołectwa Wola Mielecka na 2013 rok wynosi 24 347 zł.

Na zebraniu wiejskim w dniu 16 września 2012 roku mieszkańcy Woli Mieleckiej przegłosowali pozytywnie wniosek Rady sołeckiej na przeznaczenie kwoty 24 347 zł na następujące zadania:

- wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie wsi Wola Mielecka
- zakup i montaż dwóch wiat przystankowych
- doposażenie obiektu sportowego Start
- zakup książek do biblioteki publicznej
- zakup dwóch tablic informacyjnych


Zebranie wiejskie, Wola Mielecka, Fundusz sołecki 2013 16-09-2012  /film/


Wójt Gminy Mielec Kazimierz Gacek o planowanych inwestycjach w sołectwie Wola Mielecka

Zebranie wiejskie, inwestycje w Woli Mieleckiej 16-09-2012 /film/


Podobny temat:

 

Plany inwestycyjne Gminy Mielec na Woli Mieleckiej w 2012 roku, Dzień seniora, 21-01-2012 /film/