Ossoliniada - historia i informacje ogólne

Ossoliniada to nazwa święta społeczności szkolnej Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej. Wprowadzono je po raz pierwszy w 2001 roku w pierwszą rocznicę nadania szkole imienia rodaka Woli Mieleckiej wielkiego patrioty, humanisty, bibliofila Józefa Maksymiliana Ossolińskiego. Podczas Ossoliniady uczniowie prezentują swoje uzdolnienia artystyczne i umiejętności dydaktyczne a dyrektor szkoły wręcza nauczycielom nagrody a sojusznikom medal Zasłużony dla szkoły. Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej im. Józefa Maksymiliana Ossolińskiego w latach 2002- 2008 odznaczono 21 osób medalem Zasłużony dla szkoły .

Są to następujące osoby:

2008 rok – Soboń Marian, Klich Andrzej
2007 rok – Kołodziej Halina – Komendant Hufca ZHP, Padykuła Marek
2006 rok – Dengler Franciszek, Wicherki Zbigniew
2005 rok – Jaworski Henryk
2004 rok – Kolisz Anna i Czesław, Przebieglec Mieczysław
2003 rok – Karwacki Wojciech, Dereń Grażyna i Jan, Miodunka Maria i Franciszek, Maziarz Teresa i Krzysztof, Krawiec Grażyna i Emil, Walczak Halina i Jan
2002 rok - Przebieglec Jan, Cholewa Adolf, Chlost Jan, Karaś Zdzisław, Myjak Andrzej, Ochalik Władysław

Jest to również święto lokalnej społeczności.

W tym dniu odbywa się festyn ludowy pod patronatem samorządu wiejskiego.

Szkoła w Woli Mieleckiej podtrzymuje pamięć o wielkim rodaku już prawie 40 lat. W 150 rocznicę ustanowienia fundacji Ossolińskich w szkole w 1967 roku odbyła się sesja popularno – naukowa z udziałem przedstawicieli Biblioteki Narodowej i Wydawnictwa Ossolineum z Wrocławia oraz Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej. Od tego czasu pamięć o J. M. Ossolińskim kultywowano na lekcjach wychowawczych. Następnie w latach 1998 – 2000 podjęto starania o nadanie imienia J. M. Ossolińskiego. Starania te zostały uwieńczone sukcesem i 18 czerwca 2000 roku z woli mieszkańców, nauczycieli tej szkoły Rada Gminy Mielec uchwałą ustanowiła imię szkoły i nadała sztandar, który ufundował Dyrektor Wydawnictwa Ossolineum we Wrocławiu.

Od tego czasu przyjęto program tradycji szkolnych w którym obok corocznej Ossoliniady organizuje się również festyn sportowy pod nazwą Józefiada w dniu imienin patrona. Stałą formą w pracy wychowawczej są lekcje poświęcone patronowi jak również konkursy wiedzy i sesje popularno naukowe. W szkole  na korytarzu obok kancelarii utworzono ekspozycję poświęconą J. M. Ossolińskiemu : portret namalowany ręką nauczyciela, sztandar szkoły, herb Ossolińskich, znak fundacji Ossolineum, akt ustanowienia fundacji i akt nadania szkole imienia.